Posted by: bluesyemre | May 5, 2014

Elektronik Kaynak Lisans Anlaşmaları: Türkiye’de Kütüphane ve Kütüphanecilerin Durumu – Zehra Taşkın @zehrataskin

  • Elektronik bilgi kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu kaynakların sağlanmasında lisans anlaşmalarının önemi de artmıştır. Bu anlaşmalarda temel amaç alıcı (kütüphane) ile satıcı (yayıncı, sağlayıcı) arasında temel sınırlama ve izinlerin belirlenmesidir. Bu çalışma ile elektronik kaynak lisans anlaşmaları konusunda Türkiye’deki kütüphane ve kütüphanecilerin mevcut durumunu ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan anket üniversite ve araştırma kütüphanecilerine dağıtılmış ve 52 cevap alınmıştır. Araştırmada, kütüphanelerin çoğunda lisans anlaşmalarını standart hale getirmeye yardımcı olacak koleksiyon yönetimi dokümanı bulunmadığı, ancak araştırmaya katılan kütüphanecilerin lisans anlaşmaları ile ilgili bilgi sahibi olduğu ve kendilerini geliştirmeye açık oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elektronik yayıncılık alanı sürekli geliştiğinden alandaki değişikliklerin takip edilmesi hem kütüphaneler hem de kütüphaneciler açısından büyük öneme sahiptir.

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2393


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: