Posted by: bluesyemre | May 22, 2014

Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı (Araştırma Raporu ve Analiz) #eğitim

 

ERG, yayımladığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor. ERG’den Işıl Oral ve Eileen McGivney tarafından hazırlanan “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de nitelikli eğitime erişimi olan ve olmayan grupların akademik başarılarının, kişisel özelliklerle ve okul kaynaklarıyla ne ölçüde ilişkili olduğuna ışık tutuyor. Rapor, Türkiye’de akademik başarının sosyoekonomik durumdan önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koyuyor.

“Özellikle ortaöğretim kademesinde eğitime erişimde cinsiyet ve coğrafi bölgeler arasında halen büyük farklar var. Devamsızlık ve okul terklerinin de eğitimde ciddi sorun alanları olarak öne çıktığı görülüyor” diye sözlerine başlayan ERG Politika Analisti Işıl Oral, araştırma raporuyla ilgili şunları söyledi; “Eğitim sistemi, kişisel ve sosyokültürel özellikler, sosyoekonomik durum ve sağlık durumu gibi etmenlerden bağımsız olarak her bireye eşit başarı ve gelecek fırsatı tanıyacak biçimde işlemelidir. Dezavantajlı öğrencilere yatırım yapmak, topluma daha yüksek öğrenci başarısı, yüksek istihdam ve sürdürülebilir büyüme olarak geri döner. Türkiye’de nitelikli eğitime erişimde eşitliği artırmak için adımlar atılması ve içermeci eğitim politikalarının hayata geçirilmesi, yoksulluk döngüsünün kırılarak sosyal adaletin artırılması açısından da önemlidir.”

ERG, eğitimde bölgelerarası ve sosyoekonomik eşitsizlikleri en aza indirmek için önemli politika önerileri sunuyor:
•    Çocuklar arasındaki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli yüksek olan erken çocukluk eğitiminin tüm çocuklar için ücretsiz ve zorunlu hale gelmesi;
•    Okula erişim, devam ve mezuniyet konularında farklı kişisel ve/veya ailesel özellikleri nedeniyle sorun yaşayan dezavantajlı grupların hedef alınarak okullulaşmanın teşvik edilmesi;
•    Tüm okul ve program türlerinde verilen eğitimin kalitesini yukarı çekecek öğretmen dağılımı ve kalitesi, eğitimin içeriği ve eğitim ortamları gibi kilit konularda bütüncül politikalar geliştirilmesi;
•    Ortaöğretimde sosyoekonomik durum ve akademik başarı arasındaki kuvvetli ilişkinin şartlı eğitim yardımları ve taşımalı eğitim gibi farklı sosyal politika müdahaleleriyle azaltılmaya devam edilmesi;
•    Eğitim yatırımlarının öncelikli olarak dezavantajlı öğrenciler olmak üzere, tüm öğrencilerin eğitim kazanımlarının daha kaliteli hale getirilmesi için akılcı biçimde planlanması.

Basın toplantısında konuşan ERG Direktörü Batuhan Aydagül de “Eğitimde eşitlik, ERG için her zaman önemli bir politika önceliğidir. Biz, eğitimi izlerken ortalamayı veren göstergelerin ötesinde en zor durumdaki çocukların durumunu anlamaya çalışıyoruz ve onlara nasıl ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarının da politikalarını geliştirirken kız çocuklara, kırsalda yaşayan çocuklara, yoksul çocuklara, çalışan çocuklara, özel gereksinimli çocuklara ve diğer risk altındaki çocuklara azami özen göstermesini bekliyoruz” dedi.

Tam Rapor: http://j.mp/1tokYX4


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: