Posted by: bluesyemre | May 27, 2014

YÖK Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek Çalıştay-Konferansı, 9-10 Haziran 2014, Ankara

UKR

 

 

  • Çağın gereklerine uygun ve dünya ile rekabet edebilir bir eğitim, öğretim ve araştırma altyapısı için üniversitelerin en azından kendi alanlarında üretilen basılı ve elektronik bilgiye erişebilecekleri ve bu bilgiyi 7/24 kullanıcılarının hizmetine sunabilecekleri bir altyapıya sahip olmaları gerekir. Bu altyapının yeterince sağlanamadığı üniversitelerde dünyada üretilen bilgi ve deneyimden yeterince yararlanılamadığı ve hatta daha önce üretilmiş bilginin yeniden üretilmesi için gereksiz yere zaman ve para harcandığı ileri sürülebilir. Dünyada söz sahibi üniversitelere bakıldığında, bu üniversitelerin kütüphanelerine ciddi yatırımlar yaptıkları ve bu yatırımların sürdürülebilir olması için gerekli önlemleri aldıkları görülür. Bu düşüncelerle ülkemizdeki üniversite kütüphaneleri ile ilgili bir çalışma yapılmış ve üniversite kütüphanelerinin en önemli unsurları olan bina, insan kaynağı, bütçe, koleksiyon, kullanıcı hizmetleri ve teknoloji altyapısı ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Raporda bu unsurların üniversite kütüphaneleri açısından önemine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yer verilmiş; ayrıca son yıllarda giderek önem kazanan bilgi okuryazarlığı ile kurumsal arşivler ve açık erişim konularına da özel olarak değinilmiştir. 2023’e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri başlıklı söz konusu taslak raporu tartışmak ve son şeklini vermek üzere 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonunda, yükseköğretim kurumlarımızın kütüphane yöneticileri ve ilgili rektör yardımcılarının katılımı ile “Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir. Toplantının birinci gününde, kütüphane yöneticileri ile yukarıda bahsedilen taslak raporun tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirilecek; ikinci gününde ise üniversite rektör yardımcılarının da katılımı ile üniversite yönetimlerinin nihai katkıları alınarak rapora son şekli verilecektir. Toplantının verimli geçmesi için yükseköğretim kurumlarımızın, ekte yer alan taslak rapor ve rapor ekinde yer alan asgari standartlara ilişkin görüş ve önerilerini 30 Mayıs 2014 mesai bitimine kadar hazırlanan web sitesi adresi aracılığıyla iletmeleri, raporun mümkün olan en yüksek katılımla güncellenmesi ve tamamlanması açısından önemlidir.

Program: http://j.mp/1rbCgcd

Kayıt Formu: http://www.yok.gov.tr/web/ukr/3

Katılımcı Listesi: http://www.yok.gov.tr/web/ukr/4

Resmi Davet Yazısı: http://j.mp/1jp4nuM

2023′e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri : Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Yolları, Standartlar Toplantısı (Taslak Rapor): http://libguides.iyte.edu.tr/123456


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: