Posted by: bluesyemre | June 9, 2014

Türkiye İtibar Endeksi’ne göre 2013 yılının en itibarlı üniversiteleri

  • İtibar Atölyesi adına XSIGHTS araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, 2013 yılında ilk defa en itibarlı üniversiteleri incelendi. Türkiye İtibar Endeksi 2013 sonuçlarına göre en itibarlı ilk üç üniversite sırasıyla; Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) oldu. Bu üniversiteleri Ege Üniversitesi (EÜ) ve Marmara Üniversitesi (MÜ) izledi. İtibar Atölyesi adına XSIGHTS araştırma şirketinin gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 2013 yılı verileri açıklanmaya devam ediyor. 2013 Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre en itibarlı üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. İkinci sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Üniversitesi takip etti.
  • “Sektörel itibar puanlarına bakıldığında eğitim sektörü 2013 yılında 4,817 TİE puanı ile değerlendirmeye alınan 12 sektör arasında en son sırada yer alıyor. Eğitim sektöründe üniversitelerden beklentilerin yüksek olduğu görülmektedir. Üniversitelerden en fazla dürüst ve şeffaf olması bekleniyor. Akademisyen portföyü, yeniliklere ve teknolojiye önem vermesi, profesyonel ve nitelikli çalışanlarının olması ve mezun başarısı itibarı perçinleyen diğer önemli unsurları oluşturmaktadır. Başarılı üniversitelerin bu unsurları devam ettirmeleri, itibarını yükseltmek isteyenlerin de bu kriterlere yoğunlaşmaları gerekmektedir” diyen Penn, “Öte yandan ülkemizde “üstün eğitim sunan” üniversite açığı bulunmaktadır. Uluslararası standartlarda eğitim veren, atılımlar yapan, yeni teknolojiler geliştiren, inovasyona ağırlık veren üniversite ihtiyacı vardır” diye ekledi. Üniversite sektöründe, artan rekabet karşısında özellikle özel üniversitelerin konumlarını çok iyi belirlemeleri gerektiğinin altını çizen Penn, “Gelinen noktada, eğitim sektörü genişlemekte ve üniversitelerimizin verdikleri eğitim yelpazesi, artan genç nüfusumuzun talebini karşılayacak şekilde gelişmektedir. Son yıllarda, özellikle, özel liselerin özel üniversitelerle eğitim hayatlarında çocuklarımıza eşlik etme eğiliminde olduklarını gözlemliyoruz. Tüm bu yeni üniversitelerin, itibarlarını birinci günden en iyi şekilde yönetmeleri kuşkusuz sürdürülebilirlikleri ve nitelikli öğrencileri çekebilmeleri açısından önem taşımaktadır”diye konuştu. Bu yıl TİE’de ilk beşe giren üniversitelerin algı kriterlerindeki öne çıktıkları alanlara bakıldığında; Boğaziçi, mezunlarının başarısı; Ege, ticari gücünün yüksek olması; Orta Doğu Teknik, hızla büyüyen, atılımlar yapan üniversite olması; Marmara, dürüst ve şeffaf olması; İstanbul ise yayınladığı bilimsel makale sayısı ile güçlü çıktı.

http://www.itibaratolyesi.com/turkiye-itibar-endeksi.aspx?pageID=404

http://www.itibaratolyesi.com/images/documents/2013sonuclar%C4%B1.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: