Posted by: bluesyemre | June 28, 2014

Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler (TÜSİAD Raporu)

tusiad

TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu’nun girişimiyle hazırlanan “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler” başlıklı rapor, 27 Haziran 2014 Cuma günü Sabancı Center’da tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı Memduh Boydak tarafından yapıldı.

Haluk Dinçer konuşmasında, ekonomi politikalarının nihai amacının; toplumu oluşturan tüm bireylerin ve toplumsal kesimlerin refah düzeyinin yükseltilmesi olduğunu söyleyerek, “Ekonomi büyürken, bireylerin ve toplumsal kesimlerin refah düzeyinin nasıl değiştiği merak konusudur. Büyüme hızı ve kişi başına gelirdeki  artışlar, refah düzeyindeki değişim hakkında genel bir fikir verir. Gelir dağılımı verileri ise, büyüme sürecinde ortaya çıkan refah artışının,  toplumsal kesimler ve bireyler arasındaki dağılımını ortaya koyması bakımından önemle irdelenmelidir. Çünkü gelir dağılımında adaletsizliğin  artması, sadece ekonomik değil aynı zamanda politik ve sosyal sorunlar yaratır. Bu nedenle konuya geniş bir perspektiften bakılması gerekmektedir”  dedi.  Türkiye’nin OECD araştırmasına göre Şili ve Meksika’dan sonra en yüksek gelir eşitsizliğine sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Dinçer,  “2000’li yıllarda OECD ülkelerinde eşitsizlikler artarken, Türkiye’de aynı dönemde bireysel gelir dağılımı eşitsizliğinde düzelme meydana gelmiştir.  Bu gelişmeye rağmen Türkiye, gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaya devam etmektedir. OECD’nin araştırmasına göre, Türkiye  halen, Şili ve Meksika’dan sonra en yüksek gelir eşitsizliğine sahip üçüncü ülke konumundadır” dedi.

Memduh Boydak ise konuşmasında, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk dünyamızın önemli sorunları arasında yer aldığını belirterek, şu şekilde konuştu: “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın Kasım 2013 tarihli bir araştırmasına göre, gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği 1990’dan 2010 yılına kadar % 11 oranında artış göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 75’inin, yirmi yıl öncesine göre gelirin daha eşitsiz dağıldığı bir toplumda yaşadığı tespit edilmiştir. Kesimler arasındaki gelir farkının boyutları, ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve sosyal barışı tehdit edecek düzeyde görülmektedir.”

Özet Bulgular: http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/GelirDagilimiRapor-OzetBulgular.pdf

Tüm Rapor: http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/Bireysel-gelir-raporu.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: