Posted by: bluesyemre | July 8, 2014

Cumhuriyetin Başkenti (Tarihe Fotoğraflarla Bakmak) – Atila Cangır

Tarihi küçük hatırlama anlarına bölmek, oluşturduğu bilgi birikimi içerisinden bizim için özel olanı çekip çıkartmamızı kolaylaştırır. Tarihi araştırırken, yorumlarken ve onu öğrenmenin heyecanı yaşarken hep tarihi bölümlemeler içerisinde düşünür ve geçmişe bakarız. Yaşadığımız çağa öncülük eden tarihsel değişim de ister istemez buna yönlendirir bizi. Fotoğraf, tarihsel değişimin hızı içerisinde, tarihi bilmenin, onu yeniden hatırlamanın yollarından biridir. Hangi uzamda, hangi bağlamda olursa olsun fotoğraf çekildiği anda tarihin kendisi olmuş, nesnesini zamansal olandan kopartıp bir fragmana dönüştürmüştür. Başkentimizin tarihine bakarken fotoğrafın bu gücünden yararlandık. 1800’lü yıllardan başlayan görsel tarih çalışmamız, Başkentimizin 1940’lı yıllarına ve sonrasına kadar uzanan bir tanıklık sunuyor. Böylece modern Cumhuriyetimizin Başkentini kuran tüm oluşumlar gözümüzün önüne seriliyor. Aşağıdaki albümlerin ilk ve ikinci cildinde fotoğrafçıları veya editörleri bilinen fotoğraflar  isimleriyle serilendirilmiş, ayrıca ikinci cildin son serisinde fotoğrafçısı veya editörü bilinmeyen ancak üzerlerinde koleksiyonerlerin anlayabileceği işaretler ve yazılar taşıyan fotoğraflar serilendirilmiş, son ciltte ise yayımcısı, fotoğrafçısı bilinmeyen ya da hiç bir özgün ayrım taşımayan fotoğraflar semtlere göre serilendirilmiştir.

http://cumhuriyetinbaskenti.ankara.edu.tr/

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: