Posted by: bluesyemre | July 21, 2014

Akademik Performans, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Yayın Destekleme Ölçütleriyle İlgili Bir Değerlendirme – Yaşar Tonta

y tonta

Atıf dizinlerinde listelenen dergilerin kalitesini ölçmek ve dergileri karşılaştırmak amacıyla geliştirilen dergi etki faktörü, makale etki puanı ya da atıf sayılarına dayanan h dizini gibi bibliyometrik yöntemler günümüzde araştırma değerlendirme, işe alma, akademik yükseltme, araştırma fonu dağıtma, yayın destekleme gibi amaçlar için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak söz konusu bibliyometrik yöntemler tek tek araştırmacıların ya da makalelerin kalitesini ölçmek için geliştirilmemiştir. Bu çalışmada dergi etki faktörü, atıf yarı yaşamı, makale etki puanı ve h dizininin üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından akademik performans değerlendirme, öğretim üyeliğine yükseltme ve yayın destekleme amacıyla kullanımı incelenmektedir. Bibliyometrik ölçümlerin amaç dışı kullanımının yol açtığı sonuçlarla ilgili örnekler verilmekte ve çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

http://j.mp/1qws520


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: