Posted by: bluesyemre | September 22, 2014

AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Sempozyumu, 13-14 Kasım 2014, DTCF Farabi Salonu

A.Ü. BBY 60.yıl

 

bbysempozyumorta

  • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Sempozyumunun amacı; Meslek eğitimi kapsamında kuramsal ve pratik düzlemde günümüze ilişkin ve geleceğe yönelik saptamaları yapmak, yeni kurulacak ve/veya henüz öğretime başlamamış BBY Bölümlerine 60 yıllık deneyimin aktarılarak yönlendirici olmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda amaç, akademisyenlerimizin, kütüphanecilerimizin ve öğrencilerimizin buluşacağı bir tartışma platformu oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumda, disiplinimizin düşünsel temelleri; geleceğin bireyi ve bilgilenme gereksinimi; yurtdışı deneyimlerin DTCF kütüphanecilik eğitimine yansımaları; diğer BBY Bölümlerinin deneyimleri; kütüphanelerde bilgi yönetimi ve uygulamaları; mesleğimiz ve disiplinimizin interdisipliner yapısı; meslek eğitiminde yeni yöntemler ve fırsatlar konularının ele alınacağı dört “oturum” ve öğrenci etkinliği olarak organize edilecek ve öğrencilerimizin meslek eğitiminden beklentilerinin tartışılacağı bir “forum” yer alacaktır.

Program

Kayıt


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: