Posted by: bluesyemre | November 6, 2014

Dijital mirasın korunmasındaki zorluklar

 

  • Kütüphaneler, arşivler ve müzelerin uzun dönem korumakla yükümlü oldukları dijital nesnelerin sayısı ve çeşidi giderek artıyor. Bu durum bellek kurumlarını büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Fiziksel nesnelerin muhafaza edildiği klasik dermelerin aksine, uzun dönem dijital arşivlemenin amacı, bir veri taşıyıcısının korunması değil, dijital bilgilerin ve dijital okunabilirliğin korunması. Buradaki en büyük zorluk, dijital bilgilere sadece uygun donanım ve yazılımla erişilebilmesi, fakat donanım ve yazılımların da devamlı olarak hızlı bir değişim geçirmesi.

http://www.goethe.de/ins/tr/tr/lp/kul/mag/bib/12838329.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: