Posted by: bluesyemre | November 24, 2014

ODTÜ’den Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine gönderilen yazı

Eymir kavgası

Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, Üniversitemizin Eymir Gölü’nde yaptığı izinli ve zorunlu orman bakım işlemini bir “ağaç katliamı” gibi gösteren iddialardan yola çıkarak, 20 Kasım 2014 tarihinde Üniversitemiz arazisi içinde olan Eymir Gölü’nde izinsiz basın toplantısı ve eylem düzenlemeniz, kamuoyunu yanıltma amacını güden iddiaların parçası haline gelmiş ve Üniversitemizde büyük rahatsızlık yaratmıştır.

Üniversitemiz; Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile 14 Mayıs 2012 tarihinde olduğu gibi geçmişte bir araya gelerek, kenti ve kentlileri ilgilendiren konuların çözümü için fikir alış verişinde bulunmuştur. Bünyesinde meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve bir rektörün de yer aldığı Kurulunuzun; Üniversitemizden bilgi almadan ve asılsız duyumlara dayanarak giriştiği ve kurumumuzu haksız töhmet altında bırakan eylemi hayret ve teessürle karşıladığımızı bilmenizi isteriz.

Düzenlediğiniz basın toplantısında, bizzat Kurulunuz Başkanı tarafından Üniversitemize yöneltilen asılsız suçlamalar ve kullanılan hakaretamiz ifadelerle, Kent Konseyi’nin güvenilirliğine ve meşruiyetine büyük zarar verildiğini düşünmekteyiz.

İddiaların aksine ODTÜ’nün Eymir Gölü’nde restoran veya başka bir tesis yapma düşüncesi veya projesi yoktur. Üniversitemizin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Orman İşletmesi Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni ile orman bakımı kapsamında yaptığı zorunlu budama ve kesim işlemi bir “katliam” olarak yansıtılarak kamuoyu yanıltılmıştır. Sadece son yıl içinde, öğrencileri, mensupları, mezunları ve doğaseverler ile birlikte Ankara’ya 150.000 ağaç kazandıran bir üniversitenin “ağaç katliamı” yaptığını iddia etmek mantığa ve vicdana da sığmamaktadır.

6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre işletilmekte olan ODTÜ ormanında yapılacak her türlü çalışma izne tabidir. Eymir Gölü’nde budanan ve kesilen ağaçlar için de Orman İşletme Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni gereklidir. Ömürlerini tamamlamış, göl taşkınlarında su içinde kaldığı için çürümeye başlamış veya hastalanmış ağaçlar, devrilmesi neticesinde “can ve mal emniyeti açısından tehlike arz edeceği için” kesim veya derin budama programına alınır. Bu ağaçlar 2-3 yılda bir, ODTÜ Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü’nce tespit edilmekte, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvuru neticesinde İşletme Müdürlüğü personeli tarafından resmi olarak damgalandıktan sonra kesilmektedir. Bakım çalışmalarında kesilen tüm ağaçlar köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmektedir. ODTÜ olarak, 2009 yılından bugüne kadar Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 3 bin ster (yaklaşık 900 ton) yakacak odunu ücretsiz olarak devredilmiştir.

Eymir Gölü çevresinde bu mevsim yapmak zorunda olduğumuz bakım çalışması da ilgili makamların bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmiştir. ODTÜ Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü’nce 2014 yılı çalışmaları için 26.09.2014 tarihinde Ankara Orman İşletme Müdürlüğüne resmi yazı gönderilmiş, bu yazıda, orman ağacı olmadığı için izne gerek olmamasına rağmen, “…Eymir gölü göl kıyısındaki sazlıklar ile yol güzergâhı arasında kalan 189 numaralı bölmedeki kuru ve tehlike arz eden kavak, söğüt vb ağaçların kesimi veya derin budanması…” ibaresi de eklenmiştir. Bakım çalışmaları tamamlandığında, yapılan işlemleri belgeleyen “Olağanüstü Hasılat Etası Raporu” da 05.11.2014 tarihli resmi yazımız ekinde Ankara Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilmiştir. İzinli ve zorunlu olan orman bakım çalışmasını “ağaç katliamı” olarak nitelemek son derece yanlıştır.

Önemle belirtmek gerekirse; ODTÜ’de ağaç dikme geleneği 53 yıl önce, 1961 yılında başlamıştır. Milyonlarca ağaç ve 30 bin dönümden fazla bir alana yayılan ODTÜ Ormanı; doğal yaşamın barınabildiği çok kısıtlı alanlardan biridir. Eymir Gölü de, ODTÜ doğasının, ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, Eymir Gölü’nü çarpık yapılaşmaya, rant beklentilerine ve çevre kirliliğine karşı titizlikle korumaya kararlı olduğunu bilmenizi isteriz.

Kurulunuz tarafından düzenlenen eylemin, çevre duyarlılığı ile yapıldığını ancak yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını ümit ederek, yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Üniversitemizi töhmetten kurtaracak açıklamanın tarafınızca en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: