Posted by: bluesyemre | December 3, 2014

Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, 5 Aralık 2014, Ankara Bağ Evi

 

  • ÜNAK tarafından 17-20 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ve ana teması “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi” kongresi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmalar paylaşılmış, öneriler sunulmuştur. Kongrede kültürel bellek kurumları olarak nitelendirilen arşiv, kütüphane ve müzelerin çalışmaları içerisinde ortak noktalar vurgulanmıştır. Kongre, aynı zamanda kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının yönetimi konusunda çalışan uzman ve akademisyenler için bir bilgi paylaşım platformu oluşturmuştur. Bu bağlamda, VEKAM, ÜNAK’ın katkılarıyla 5 Aralık 2014 tarihinde Ankara Bağ Evi‘nde, kongreye Ankara’dan katılan konuşmacıları bir araya getirerek özellikle Ankara’da kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik alanlarının yanı sıra konuyla ilgili diğer uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasında konuyla ilgili yeni uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Program

http://j.mp/15OB0TJ

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: