Posted by: bluesyemre | December 4, 2014

Dijital çağda kütüphaneler – Hizmetler, mekânlar, değişimler Dr. Hannelore Vogt

  • “İmaj unsuru olarak kütüphaneler” Köln Şehir Kütüphanesi yöneticisi Dr. Hannelore Vogt’un sloganı. Dijital çağda kütüphaneciler için bu çağrının ardında hangi olanakların, şansların ve ne tür zorlukların gizlendiğini konuşmacı uygulamaya yönelik örneklerle açıklamaktadır. Yeni (dijital) ürün ve servisler hakkında bilgi vermekte ve kütüphane mekânlarının gelecekte nasıl değişmesi gerektiğini göstermektedir. Dijital ürünlerin ve sosyal medyada etkin olmanın yanısıra kütüphane mekânları da giderek daha fazla önem kazanıyor. Kütüphane mekânları çeşitli işlevleri üstlenebilmeli; öğrenme ve çalışma alanı, esin verici karakterde bir lounge ve modern bir hizmet merkezi olabilmeli. Web tabanlı olanları da dahil olmak üzere, yeni etkinlik türleri uygun bir ambiyans gerektiriyor. Pazarlama ve müşteri odaklı yaklaşımın temellerine değindiği kısa bir girişten sonra Bayan Hannelore Vogt, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yenilikçi ve kolay uygulanabilecek yöntemleri tanıtmaktadır. Müşterinin etkinleştirilmesi ve kütüphanenin kendisinin içerik geliştirmesi günümüzde artık merkezî bir rol oynamalıdır. Memnun bir müşteri en iyi reklamcı ve imaj taşıyıcısıdır. Ama memnun ve iyi yetişmiş bir personel, yani dahili müşteriler de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle, personel gelişimi ve değişimlere nasıl yaklaşılacağı konusuna da kısaca değinmektedir.

Sunum: Dijital çağda kütüphaneler – Hizmetler, mekânlar, değişimler


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: