Posted by: bluesyemre | January 27, 2015

Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet – Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Mehmet Torunlar (Yeni Kitap)

beyas

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi / BEYAS Koordinatörü Prof.Dr.Fahrettin Özdemirci ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Personeli Mehmet Torunlar’ın  “Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet” kitabı yayınlanmıştır.

http://beyas.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&gosterim=&icerik_id=484


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: