Posted by: bluesyemre | February 13, 2015

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler (Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında hazırlanmıştır) @Kutuphane_TR

e-kutup

Kütüphan-e Türkiye Projesi’nin eğitim çalışmaları sırasında bir kütüphanecimizin katılımcılarla paylaşmış olduğu öykü elinizdeki kitabın esin kaynağıdır. O yalın ama dokunaklı öykü dinleyenleri duygulandırır ve heyecanlandırırken, geniş Türkiye coğrafyasının dört bir yanında hizmet vermekte olan kütüphanecilerimizin daha nice yaşanmış öyküyü biriktirdiğini de fark etmemizi sağladı. Eğitim programı sonunda bu öykülerden bir derleme yapma fikri kendiliğinden ortaya çıktı; kütüphanecilerimiz bizzat yaşadıkları, öznesi oldukları yahut okurlarının başından geçen kütüphane odaklı öyküleri kaleme alıp bize gönderdi. Yetmiş civarında katkı değerlendirildi, seçme ve düzeltmeleri yapıldı, yayıma hazırlandı. Farklı kütüphanelerden birbirine benzeyen hatta bazen tekrar eden öykülerin geldiğini gördük. Öykü kahramanlarının isimleri değişiyor ama öyküler aynı kalıyordu. Bunlar arasında bir seçme yapmak gerekti; derlemenin kıstaslarından biri bu oldu. Ancak bu
tür örtüşmeler bize gösterdi ki, aslında halk kütüphaneleri ülkenin farklı yerlerine taşıdıkları hizmet ile insanların hayatına eşdeğer katkılar vermekte, benzer güzellikler sunmaktadır. Dolayısı ile öyküleri tek bir kişiye yahut bir kütüphaneye ait olarak değil kütüphane-toplum ilişkisinin izdüşümü olarak okumak daha doğru olacaktır. Bu öyküler aynı zamanda bize söz konusu
kütüphane-toplum ilişkisinin salt kitap ödünç vermek, okuma araştırma mekanı sağlamak gibi klasik hizmetlerin dışına taştığını, kütüphane ile kullanıcısı arasında çok daha derin, anlamlı, insani ve hayati bir ilişkinin var olduğunu anlatmaktadır.

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: