Posted by: bluesyemre | February 13, 2015

TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi Openaccess@TBMM

tbmm

Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve açık erişime sunulması olarak hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.

http://acikerisim.tbmm.gov.tr:8080/xmlui/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: