Posted by: bluesyemre | April 17, 2015

İnternet ve Sokak (Derleyen: Yasemin İnceoğlu, Savaş Çoban)

internet-ve-sokak

Dijital aktivizm, internet ortamında, toplumsal ya da politik konularda, karşıt ya da taraf olmanın yanı sıra, herhangi bir konuda kişilerin fikirlerini değiştirmeye yönelik etkileme çabasıdır. Dijital aktivistler, ifade özgürlüğü, insan hakları, çevre gibi sosyal ve politik konulardaki düşünce, eylem, dava vs üzerine temel amacı kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyu yaratmak olan eylemler tasarlayarak bunları gerçekleştirmektedir. Bu eylemler bazen sadece dijital alanda kalırken bazen de sokağa inebilmektedir. Yeni medya olarak da adlandırılan dijital alan, bireylerin ya da grupların, ağ yapıları ve bilgi teknolojilerini, savundukları ya da tepki gösterdikleri konularda kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak geleneksel eylemlerin aksine, internet aktivistlerinin etkilediği kitlelerin yaptığı eylemler yapay ve kolay dağılabilir niteliktedir. Sosyal medya ve sokak eylemleri arasındaki ilişki Gezi direnişine kadar sadece çağrı ve haber olarak yer bulurken, direnişle beraber sosyal medyanın birçok imkânı kullanılmaya başlanmış, Türkiye sosyal medyanın gücünü ve önemini görmüştür. Bu anlamda internetin toplumsal alana yansımasını daha yakından değerlendirme ve çözümleme görevi en başta iletişimcilerin, medya alanında çalışanların ve sosyal bilimcilerin görevidir varsayımından yola çıkarak bu çalışmayı hazırladık. Günümüzün bu kendinden çok söz ettirmeye başlayan dijital aktivizm türleri ile toplumsal hareketler arasındaki etkileşimi irdeleyen kitabımızda, sosyal medyayı çeşitli anlamlarda yaşama dokunduğu yönleriyle de ele almaya çalıştık.

https://www.ayrintiyayinlari.com.tr/kitap/internet-ve-sokak/892


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: