Posted by: bluesyemre | April 23, 2015

Osmanlı Yer Adları I, II (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)

rumeli anadolu

Osmanlı Devleti’ndeki yer adları konusunda şimdiye kadar ortaya konulan çalışmalar ya birinci el kaynaklar açısından zayıf ya da çok kısıtlı bir dönemi veya bölgeyi içine almaları sebebiyle ihtiyaca tam olarak cevap verememekteydi. Bu durum klasik dönemlere inildiğinde biraz daha belirgin olarak tarih araştırmacılarının karşısına çıkmaktaydı. Osmanlı Tarihi araştırmalarına ve yer isimleri konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından *Anadolu Yer Adları* ve *Rumeli Yer Adları* isimli iki “e-Kitap” yayını yapılmıştır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yayınlanan e-Kitaplar 1530’lu yıllara ait Tahrir Defterlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda yerleşim birimlerinin köy, kasaba ve şehirden; cami, mescid ve medreseye kadar tam bir listesi bulunmaktadır.

Yayın çalışmasının Rumeli bölümü Tuna ve Sava nehirlerinin güneyi yani tüm Balkanlar ve Ege Denizi’nde bulunan Rodos, İstanköy, Midilli, İmroz, Limnos, Semadirek ve Taşöz adalarına ait 54.000 civarında ismi içine almaktadır. Coğrafi olarak Anadolu’nun büyük bir kısmı ile Suriye, Lübnan Filistin ve Irak’ın kuzeyine ait *Anadolu Yer Adları* isimli eserde ise 63.000 isim yer almaktadır. Her iki eserde dahil oldukları idari birim içerisinde yerleşim birimleri şehir, kasaba, mahalle ve köy isimlerine ilave olarak mezraa, çiftlik, yaylak, kışlak, derbent, geçit, iskele, tuzla vb. isimler de bulunmaktadır. Ayrıca cami, mescit, medrese, darüşşifa, zaviye, tekke, han, hamam gibi sosyal ve kültürel kurumların adlarına yer verilmiştir. Toplam 117.000 maddeden meydana gelen bu iki eserin hacmini biraz olsun hafifletmek için yer isimlerinin nitelikleri için kısaltmalar kullanılmıştır. İsimlerin hangi defterden alındığı sayfa numarası ile birlikte verilmiştir. İstifade edilen defterlerde katip hatalarından kaynaklı farklı yazımlarda olabileceği düşünülerek defterler aras edisyon kritik yapılarak doğru yazıldığı düşünülen kaynağın ismi ve sayfa numarası verilmiştir. Bu şekilde toplam 271 defter kaynak olarak yukarıda zikredilen iki “e-Kitap”ta referans bilgileri arasında yer almıştır.

Osmanlı Yer Adları: I

Osmanlı Yer Adları: II


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: