Posted by: bluesyemre | April 27, 2015

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Bilgi Okulları Örgütü (iSchools.org) Üyeliğine Kabul Edilmesi

ischools

iSchools hareketinin geçmişi 1980’lerin sonuna kadar gitmektedir. Pittsburg Üniversitesi Kütüphanecilik ve Bilgibilim Okulu Dekanı Prof. Tony Carbo’nun önderliğinde üç okulla 1988’de başlatılan bu hareket zamanla ivme kazanmış, okul sayısı 2003’te 10’a ulaşmıştır. Bilgi Okulları Örgütü (iShools.org) 2005 yılında kurulmuştur. Halen dünyada iSchools.org üyesi olan toplam 65 okul/bölüm bulunmaktadır. iSchools.org üyesi okulların/bölümlerin yaklaşık yarısı Kuzey Amerika’dan (30), üçte biri
Avrupa’dan (21), geri kalanı da Asya (10), Avustralya (3) ve Afrika’dandır (1).7 iSchools.org üyelerinin 42’si Bilgi; Bilgibilim; Bilgi Araştırmaları; Bilgi Yönetimi; Bilgi Sistemleri ve Yönetimi (30); Kütüphanecilik ve Bilgibilim; Kütüphanecilik ve Bilgi
Araştırmaları; Bilgi Araştırmaları ve Kütüphanecilik; Kütüphane, Arşivler ve Bilgi Araştırmaları; Kütüphanecilik, Bilgibilim ve Veri Bilimi (12) adını taşımaktadır. Altısı Bilgisayar; Bilgisayar ve Bilişim (Enformatik); Bilişim ve Bilgisayar; Bilgisayar ve Bilgi
Bilimleri; Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri adını taşıyan okullar/bölümlerdir. Eğitim ve Bilgi Araştırmaları; Matematik ve Bilgi Bilimleri; Bilgi Teknolojisi ve Matematik Bilimleri; Medya ve Bilgi; Yakınsama Bilimi ve Teknolojisi; Mantık Kullanımı, Sosyal Bilimler ve Bilgi; İnsani Bilimler, Arşivler ve Bilgi Bilimleri gibi adlandırılan bölümler/okullar da vardır.

http://www.bby.hacettepe.edu.tr/kabulsureci.pdf

http://ischools.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: