Posted by: bluesyemre | May 6, 2015

Riches Projesi: Kültürel Miras Alanında Analogdan Dijitale Geçiş ve Değişim Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2015, Ankara

rch_logo_full_alt

RICHES Projesi, kültürel mirası kurumsal merkez yerine toplum odaklı konumlandırmayı hedeflemektedir. Çalıştayın ana teması Kültürel Mirasın Yönetimi ve Dönüşümü olacaktır. Ankara çalıştayı, RICHES projesi kapsamında kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi ve erişimi konularında gerçekleştirilen araştırmaların devamı niteliğinde bir değerlendirme çalıştayı olacaktır. Çalıştayın amaçları:

  • Akdeniz ve Avrupa bölgelerinde kültürel miras öğelerinin yönetimi ve dönüşümü konusunda iyi uygulama örneklerinin sunumu.
  • Kültürel Mirasın korunması ve yönetimi; Dijital çağda iletişim ve bağlılık; Kullanıcı katılımı,  analog ve dijital kültür; temel riskler ve olanaklar
  • Araştırmacılar, akademisyenler, uzmanlar ve toplum arasında uyum ve işbirliği olanaklarını araştırmak. 

KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA

ANALOGDAN DİJİTALE GEÇİŞ VE DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI

13-14 Mayıs 2015

Milli Kütüphane Başkanlığı

Yunus Emre Salonu

Bahçelievler/ Ankara

13 Mayıs 2015

•      13.30 – 14:00 Kayıt

•      14:00 – 14:30 Açılış Oturumu

·         Açılış Konuşması – Zülfi TOMAN (Milli Kütüphane Başkanı)

·         Açılış Konuşması  – Hamdi TURŞUCU (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)

·         RICHES Projesi Sunumu – Neil FORBES, Coventry Üniversitesi – İNGİLTERE)

•      14:30 – 15:30 Birinci Oturum – Analogdan Dijitale Geçiş

·         Kültürel Miras Alanında Değişim ve Analogdan Dijitale Geçiş Sürecini Anlama (Antonella Fresa, Promoter – İTALYA)

·         Geçmişin Dijital Geleceği  – Prof. Dr. Yaşar TONTA (Hacettepe Üniversitesi)

·         Analogdan Dijitale Geçişte Etnografik Müzeler ve Dijital Gelecek – Wayne Modest (Ulusal Etnografya Müzesi – HOLLANDA)

•      15:30 – 16:00 Kahve Arası

•      16:00 – 17:30 Birinci Oturum: Analogdan Dijitale Geçiş

·         Ürdün Kültürel Miras Veritabanı – AhmadLash – ArwaMassa’deh (Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı – ÜRDÜN)

·         Milli Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi – H.Bahadır AYDINONAT, Hakan Koray ÖZLÜK (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)

·         Araştırma, Eğitim ve Öğrenim Açısından Çevrimiçi Müze Koleksiyonları Potansiyeli – Monika Hagedorn-Saupe, Katerina Charatzopoulou (Prusya Kültürel Miras Vakfı – ALMANYA)

·         Kültürel Zenginlikler: Gidilesi Mekânlar (Lara Delgado Anés, Maurizio Toscano, José María Martín Civantos, MEMOLA Projesi-İtalya)

14 Mayıs 2015

•      9:30 – 11:00  İkinci Oturum: Değişen Dünyada Kültürel Miras Aktarımı

·         Geleneksel Koruma Yöntemlerine Göre Yeni Yöntemlerin Değerlendirilmesi – Martin Woolley (Coventry Üniversitesi – İNGİLTERE)

·         Kentsel Dönüşüm: Hamamönü Örneği  – Dr. Veysel TİRYAKİ (Altındağ Belediye Başkanı)

·         Kütüphan-e Türkiye Projesi  – Prof. Dr. Mehmet Emin KÜÇÜK (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi)

•      11:00 – 11:30 Kahve Arası

•      11:30 – 13:00 Üçüncü Oturum: Tartışma Grupları

·         Kültürel Mirasın Aktarımı – Oturum Başkanı: Monika HAGEDORN-SAUPE (SPK, ALMANYA)

·         Kültürel Miras Hakkında Sohbetler – Oturum Başkanı: Ernest TAYLOR (Coventry Üniversitesi, İNGİLTERE)

·         Analogdan Dijitale Geçiş Sürecinde Olanaklar ve Temel Riskler – Oturum Başkanı: Antonella FRESA, Promoter, İTALYA)

•      13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

•      14:00-14:30 Tartışma Oturumlarının Değerlendirilmesi

•      14:30-14:45 Kapanış Konuşması (Neil FORBES, Coventry Üniversitesi, İNGİLTERE)

http://www.kygm.gov.tr/TR,137928/riches-projesi-kulturel-miras-alaninda-analogdan-dijita-.html

http://www.riches-project.eu/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

<span>%d</span> bloggers like this: