Posted by: bluesyemre | May 8, 2015

2. Uluslararası Kütüphane Ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Kütüphane ve Bilgibilim Kültürü, 4-6 Mayıs 2016, Manavgat, Antalya

Birincisini (3-5 Eylül 2014) etik üzerine düzenlediğimiz “Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu”nun ikincisi “Kütüphane ve Bilgibilim Kültürü” başlığı altında Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi ile işbirliği içinde 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Kültür, insan, bilinçaltı gibi kolay ulaşılamayan ve açıklanamayan bir olgudur. Latince kökenli olmakla birlikte 18. yüzyılın başında 250 kadar değişik disiplinlerde değişik tanımlar yüklenen; insan yaşamının olmazsa olmazı hava, su gibi hemen her alana sinmiş temel bir kavramdır. Gündelik yapıp etmelerimizi, küresel olaylara tepkilerimizi, sanata, mesleklere ve bilime bakışımızı, düşünce, görüş, etkileşim ve davranışlarımızı biçimlendiren “kültür”, aynı zamanda meslek ve disiplinlerin tarihsel temelleri ile kuramı ve felsefesini de belirlemektedir. Meslek ve disiplinler bilim ve teknolojilere bağlı olarak değişir, gelişir. Teknolojik, bilimsel ilerleme ve değişimi ateşleyen etkenlerden biri de kültürdür. Günümüzde ağırlıklı olarak değişimin yeniden biçimlendirdiği sınırlar ele alınıp tartışılmakta, ancak bu değişim ve değişim kültürünün arkasındaki felsefi, kültürel ve mesleki temelleri daha arka planda kalmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak, Kütüphane ve bilgibilim kültürü konulu sempozyum, özellikle bellek kurumları olmak üzere kütüphane, arşiv ve bilgibilim alanının kültür ile etkileşimi değerlendirmeyi, alanın kendine özgü kültürü ve özelliklerinin kültürel ve felsefi bağlamlarda irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu sempozyum ile, Kütüphane, kütüphanecilik, arşiv ve Bilgibilimin felsefi ve kültürel temellerinin tartışılması, Kütüphane ve Bilgibilim kültürünün sürdürülebilirliğine ilişkin düşünsel bir zeminin hazırlanması ümit edilmektedir.

Sempozyum kapsamında tartışılması tasarlanan konu ve alt konular:

 1. Kültür ve kültürel kuramlar
   1. Kültür felsefesi
   2. Anlam, Kimlik ve Gerçeklik
   3. Bilgi kültürü
   4. Büyük kültür (big data’dan yola çıkılmıştır)
   5. Açık kültür (open data’dan yola çıkılmıştır)
   6. Açık toplum kültürü
   7. Çok kültürlülük
   8. Değişim ve inovasyon kültürü
   9. Kültürel farklılık
   10. Kültürel ayrılık
   11. Kültürel farkındalık
   12. Kültürel göç
   13. Kültürel intihar
   14. Kültürel sürdürülebilirlik
   15. Kültürel özümseme
   16. Kültür şoku
   17. Kültür(el) kuramları
   18. Kültür mühendisliği
   19. Ulusal kültür – evrensel kültür
   20. Meslek kültürü
 2. Bilgi merkezi kültürü
   1. Kütüphane kültürü
   2. Arşiv kültürü
   3. Müze kültürü
   4. Kültürel miras
   5. Kültür politikaları
 1. Kütüphane ve Bilgibilim Kültürü
   1. Mesleki kültür
   2. KBB kültürel kuramları
   3. Bilgi kültürü
   4. Bilginin düzenlenmesi ve bilgiye erişim
   5. Bilgi davranışları
   6. Bilgi hizmetleri
   7. İletişim kültürü
   8. Dilbilim ve anlambilim kültürü
   9. Eğitim kültürü
   10. Okuma kültürü
   11. Yaşam boyu öğrenme kültürü
   12. Bilgileşim kültürü
   13. Teknoloji kültürü
   14. Açık erişim kültürü
   15. Bilgi ve toplum
   16. Alanyazını kültürü
   17. Kültür arabuluculuğu
   18. Kurumsallaşma kültürü
   19. Kuramsallaştırma kültürü
   20. Bilgi psikolojisi
   21. Politika kültürü
 1. İnternet Kültürü
   1. E-kültür
   2. Mobil kültür
   3. Sosyal Media kültürü
   4. Büyük veri kültürü
   5. Bağlı veri kültürü
 1. Kütüphane ve Bilgibilim Kültürü ile bağlantılı diğer konular….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: