Posted by: bluesyemre | May 27, 2015

The Soundscape of Istanbul Project (İstanbul’un Ses Alanının Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Korunması Projesi)

slide-image-1

Sounds and noise are integral parts of any urban environment and affect our perception of cities, as much as our health and quality of life as urban residents. Sounds also constitute a significant aspect of cultural heritage, as each city has a distinctive soundscape based on its topography and history. Istanbul’s contemporary soundscape is shaped by soundmarks (sonic landmarks) such as the shrieking of seagulls, the call to prayer, the cries of street-vendors, and the tooting of ferries.  The Soundscape of Istanbul Collection includes both audio files and visual material related to that intangible cultural heritage of the city which is primarily of a sonic character. This collection, which will continue to expand over the coming years, is the outcome of a research project and fieldwork sponsored by a Seed Research Grant from Koç University. The field recordings (and related visual materials) provide a representative sample of neighborhoods, from residential over historical to commercial, captured at various times of day/year in order to present temporal and seasonal changes as well.

Bu proje ile İstanbul’un günlük yaşayışını ve geleneklerini işitsellik açısından ele alıp, şehre özgü akustik değerleri korumayı ve şehrin akustik dokusunu deneysel bir sergi yoluyla sunarak bu değerlere olan farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız. Sesler günlük hayatın ve yaşayışın ayrılmaz parçalarıdır; dolayısıyla somut olmayan kültürel mirasın da önemli bir kısmını teşkil ederler. Akustik kültürel miras hem ses kavramının fiziksel özellikleri hem de somut olmayan kültürün zaman içinde değişmesinden dolayı iki kat daha fazla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu bağlamda değerlendirecek olursak, günümüz geleneklerinin işitsel değerleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde koruma altına alınmalıdır. Bu proje kapsamında, akustik değerlerin korunması kültürel seslerin kaydedilip, yeni geliştirilecek olan sınıflandırma modeline uygun bir şekilde dijital hard disklerde saklanması ile sağlanacaktır. Böylece şehrin geçmiş ve gelecek kültürel ses alanlarının da sonradan eklenebileceği sistematik bir arşivin temelleri atılmış olacaktır. Bir sene boyunca, elliden fazla lokasyonda kaydedilecek olan günümüz İstanbul’unun yaşayışının akustik değerleri deneysel bir sergi ile halka sunulacaktır. Bu sergi ile şehir kültürünü işitsel olarak deneyimleyen ziyaretçilerin, akustik değerlere olan duyarlılıklarının ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. İstanbul’un kültürel ses alanının somut olmayan kültürel miras kapsamında korunması projesi, alanında ilk ve tek olmasının yanı sıra şehrin sürekli değişen akustik siluetinin de gelecek nesillere aktarılarak, politik, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik gelişim ve değişimlerin bu akustik siluete yansımalarının incelenmesine bir taban oluşturması açısından da büyük önem taşımaktadır.

http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI

https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr/

https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr/tr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: