Posted by: bluesyemre | October 20, 2015

Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan (Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Umut Al ve Arş. Gör. Zehra Taşkın)

irfan cakin

7 Ekim 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden emekli olan saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. İrfan Çakın için hazırlanan, editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi BBYB’den öğretim elemanlarından Doç. Dr. Umut Al ve Arş. Gör. Zehra Taşkın’ın; kapak tasarımını Dr. Necip Erol Olcay’ın üstlendiği “Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan” adlı kitap yayımlanmıştır.

Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: