Posted by: bluesyemre | November 3, 2015

Global Ölçekte #E-Kitap Kullanımı: Modeller, Eğilimler ve Fırsatlar – Michael Levine-Clark (Çev. Begüm Yavuz)

begum yavuz

Bu çalışma EBook Library (EBL) ve Ebrary’den gelen 600.000’in üzerindeki elektronik kitabın dünya çapındaki kullanımlarını incelemektedir. Kullanımlarda konunun yanı sıra coğrafi bölgeye göre de değişiklikler olduğu görülmektedir. Çalışmada, kullanım ile başlıkların erişilebilirliği arasındaki ilişki, her bir oturumdaki farklı kullanım şekilleri, kullanımları en yüksek %10’luk dilimde yer alan başlıklar ile yoğun ve kapsamlı kullanımlar incelenmektedir. Bu örnekler karşılaştırma ve yerel e-kitap çalışmaları için model olarak kullanılabilir.

Global Ölçekte E-Kitap Kullanımı Modeller, Eğilimler ve Fırsatlar

http://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.240/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: