Posted by: bluesyemre | November 10, 2015

Kütüphanede dijital dönüşüm

kutuphaneler_acilis

Üniversitelerdeki en geniş alanlara sahip kütüphaneler ‘dijital dönüşüm’ yaşıyorlar. Basılı yayın sayısına eşit sayılara ulaşan elektronik yayınlar erişim kolaylığı sağlarken zaman ve mekan sınırını da ortadan kaldırıyorlar.Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Öyle ki bu gelişimi takip etmek her an daha da zorlaşıyor. Basılı yayınlar yerlerini elektronik ortam yayınlarına bırakıyorlar. Peki bu değişimden üniversite kütüphaneleri nasıl etkileniyor? Dijitalleşen dünyaya üniversite kütüphaneleri nasıl uyum sağlıyor? Günde kaç akademisyen ve öğrenci kütüphaneye gidiyor ya da dijital yayınlara giriş yapıyor? İstanbul Bilgi Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi kütüphane yetkililerine üniversite kütüphanelerinin bugününü ve geleceğini sorduk. Dijital dönüşüme uyum sağlayan, bu konuda birçok çalışmayı sonuca ulaştıran birçok çalışmanın da temellerini atan kurumlarla karşılaştık.

http://www.ideal-dergisi.com/?p=796


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: