Posted by: bluesyemre | November 23, 2015

Mesleki Toplantılara Katılım – Ali Fuat Kartal @kartalaf @tkdgenelmerkez

kmiec7m7drl4txwq5ocb

Değerli meslektaşlarım;

Bilindiği üzere, yılın farklı dönemlerinde gerek kamu kurumlarınca gerekse özel sektör firmalarınca düzenlenen bir dizi etkinlik bulunmaktadır. Kütüphane çalışanlarının bu etkinliklere katılımı konusunda, gerek kütüphane çalışanlarınca gerekse sektörde çalışan firmalar tarafından bir süredir tarafımıza “şikayetler” iletilmektedir. Bu mesaj konunun etik boyutuna dikkat çekmek için hazırlanmış ve dikkatinize sunulmaktadır.

Tarafımıza iletilen şikayetleri şu şekilde gruplandırmak olanaklıdır;

  1. Toplantılara, ilgili alanda çalışan kişi yerine yöneticinin belirlediği ve uygun olmayan kişi/kişilerin görevlendirilmesi,
  2. Çalışanın katılmasının daha yararlı olduğu toplantılara, sürekli yöneticinin kendisinin katılması,
  3. Kimi durumlarda, yöneticinin bypass edilerek kurumu temsilen doğrudan bir çalışanın davet edilmesi,
  4. Toplantılara katılmak üzere görevlendirilen kişilerin, toplantılara katılmak yerine şehri gezmek gibi görevlendirmeyi amacı dışında kullanması,
  5. Toplantılara sürekli aynı kişinin/kütüphanenin görevlendirilmesi,

6- Kurumu temsili ve yetkinliği olmayan kişilerin, kurumca görevlendirilmesi.

Ciddi emek ve maliyetlerle düzenlenen bu toplantılara uygunluk, eşitlik ve adalet ilkelerine göre yapılacak görevlendirmeler toplantıların amacına uygun ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu tür toplantılar, kütüphane çalışanlarının kendilerini geliştirebilmesi, yeni ürün ve çözümlerin tanıtılabilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu amaçla, yüzlerce kişinin davet edildiği bir toplantıda, yurtiçinden/yurtdışından davet edilen bir konuşmacıyı dinlemek üzere sadece 8-10 kişinin salonda bulunması toplantıyı düzenleyenler açısından son derece umut kırıcı olmakta, fayda-maliyet analizi sonucunda toplantı tekrarından vazgeçilebilmekte, bunun doğal sonucu olarak ta mesleğimiz adına önemli bir etkileşim platformu kaybedilebilmektedir. Uygun olmayan görevlendirmelerin yapılması, aynı zamanda kurum içi çalışma barışını olumsuz etkilemekte, çalışanlarının motivasyonunun düşmesine neden olmaktadır.

TKD olarak bu tür şikayetlere müdahil olma hak ve yetkisine sahip değiliz. Ancak konunun etik boyutunun gündeme taşınması gibi bir görevimiz olduğunu düşünmekteyiz.

Saygılarımla,

Ali Fuat Kartal

TKD Genel Başkanı


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: