Posted by: bluesyemre | December 25, 2015

#AçıkErişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu TÜBİTAK ULAKBİM #OpenAccess

aers

Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar Açık Erişimi ve açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bir çok Kurum ve Kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır. Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim çalıştaylarının yanı sıra dünyada yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Açık Bilim Danışma Komitesi oluşturulmuştur. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Türkiye’de açık erişimi yaygınlaştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Ayrıca YÖK, Yeşil Yol Açık Erişim politikası çerçevesinde Ulusal Akademik Arşiv Projesini başlatmıştır. Açık Erişim konusunda özellikle Araştırmacı ve Akademisyenlerin farkındalıklarını artırmak ve memnuniyetlerini ölçmek için TÜBİTAK ULAKBİM tarafından bir anket düzenlenmiştir. Başta TÜBİTAK ARBİS veri tabanında bulunan tüm araştırmacılar olmak üzere ULAKBİM’in DergiPark, TR Dizin ve EKUAL
kapsamında hizmet verdiği tüm araştırmacı ve akademisyenler ile bu anket paylaşılmıştır. Anket, 57.292 kişiye sunulmuştur. Dönüş yapan kişi sayısı 3.161 (%5.5)dir. Tamamlanan anket sayısı 2.295, eksik bırakılan anket sayısı ise 866 dır.

Açık Erişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: