Posted by: bluesyemre | January 27, 2016

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi, APA 6 Kuralları – İpek Şencan ve Güleda Doğan

APA6

APA 6 KURALLARI REHBERİ

Değerli Meslektaşlarımız,

Alan yazınımızda kaynak gösterme için temel alınan APA 5 kurallarının yerini 2010 yılında APA Publication Manual of the American Psychological Association kitabının basımıyla APA 6 kuralları almıştır. APA 6 kuralları, kullanmakta olduğumuz APA 5 kurallarına göre bazı değişiklikler içermektedir. APA 6 kurallarındaki en belirgin fark, elektronik kaynaklara ilişkin kaynak göstermede göze çarpmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisi editörleri ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri İpek Şencan ve Güleda Doğan tarafından hazırlanan Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları adlı rehber ile APA 6 kuralları örneklerle açıklanarak alanımızda kullanımının yaygınlaştırması amaçlanmaktadır. Hazırlanan bu rehberin, hem araştırmacılara hem de öğrencilere APA 6 kurallarına uygun olarak nasıl kaynakça hazırlayacakları ve nasıl gönderme yapacaklarına yönelik yol gösterici bir kaynak olmasının yanı sıra, tablo ve şekil oluşturma konusunda da yardımcı olmasını umuyoruz.

Türk Kütüphaneciler Derneği yayını olarak çıkan rehber dernekten 10 TL karşılığında temin edilebilir. Öğrencilere yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Kitabı Ankara dışıdan edinmek isteyen meslektaşlarımız Dernek Görevlimiz Sayın Ayşen Köseoğlu’ndan (İletişim: 312-230 13 25 ; e-posta: tkd.dernek@gmail.com) bilgi alabilir.
Rehberin alan yazınımıza katkı sağlamasını ümit ederiz.

İpek ŞENCAN – Güleda DOĞAN
Türk Kütüphaneciliği Dergisi
www.tk.org.tr

http://www.kutuphaneci.org.tr/haber/apa-6-kurallari-rehberi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: