Posted by: bluesyemre | February 26, 2016

#Cerattepe Değerlendirmesi -Prof.Dr. H. Şebnem Düzgün, #ODTÜ Maden Müh. Bölümü

cerattepe

Soma konusunda yazdığım değerlendirmelerin bölümüm tarafından
yapılmasının istenmemesi ve bizzat Bölüm başkanı tarafından yazmamın
istenmemesi üzerine, bu sefer Cerattepe ile iligli değerlendirmelerimin kendi
kişisel görüşlerimi yansıttığını belirterek çalışmaya başlamak isterim.
Geçtiğimiz birkaç haftadır Cerattepe’de olanlar geçtiğimiz yıllarda Kaz
Dağları’nda altın arama, birçok HES projesinin inşaatında yaşanan sorunlar da
dikkate alındığında geçmişten hiç ders alınmadığını göstermektedir. Sorun
aslında bir güven sorunudur. Bu sorunu 2007’den beri madenciliğin cevre
etkileri ve sürdürülebilirliği ile ilgili katıldığım tüm konferans, seminer ve ilgili
toplantılarda dile getirmiş yayınlarımda da açıklamıştım. Ayrıntılar için Düzgün
(2009) okunabilir.
Güven sorununda ise madenciliğin çevre etkileri ile ilgili mevzuatın çok geç
yürürlüğe girmesi (çalışmalar 2000’lerde başlamış ve 2011’e kadar sürekli
güncellenerek ancak nihai halini almıştır ki son durum bile yeterli değildir) ve
uygulamada o kadar da bağlayıcı olmaması rol oynamaktadır. Uygulamadaki
sorunlara ayrıca değineceğim. Güven sorununun önemli bir başka nedeni ise
devlet kurumlarınca işletiliyormuş gibi görünen ama aslında birçok birim işin
taşeronlaşması nedeni ile doğaya yeniden kazandırmanın gerektirdiği bütünlüğü
içermemesi ve doğaya yeniden kazandırma planlamasının adeta yasak savma
amacı ile göstermelik şekilde yapılmasıdır. Yapılan planlamalar ise alanın
ağaçlandırılması ve dikilen ağaç sayısının üstünden oluşturulan reklamlardır. Bu
konunun da ayrıntılarını aşağıda irdeleyeceğim. Güven sorununun başka bir
nedeni de geçmişte yapılan ve halen devam eden kötü uygulamalardır.

Cerattepe

https://drive.google.com/file/d/0B_jMbxSQZB-CZDdEYmdzMVR0elk/view


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: