Posted by: bluesyemre | March 9, 2016

II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2016, İstanbul

2.bby.kongre-face

II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi ; Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Üsküdar Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü işbirliğiyle “Şehirleşme ve Dijitalleşme Bağlamında Arşivler, Kütüphaneler ve Müzeler ” ana teması ile 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

Kongre temel olarak; Türkiye’de ve yurtdışında Bilgi ve Belge Yönetimi ve ilgili alanda eğitim ve öğretim veren üniversitelerin öğrencilerini bir araya getirerek,   bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına ve  karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak tanımak aracılığıyla, genelde bilgi profesyonelleri, özelde ise, bilgi ve belge yönetimi ve yöneticiliğini detaylı olarak analiz edebilecekleri ve tartışabilecekleri  akademik düzeyde bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bununla beraber, özellikle dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’da yapılması düşünülen Kent/Şehir Kütüphanesi ve Müzesiyle ilgili çalışmalara, değer yaratacağı öngörüsünden hareketle, bu kültürel mirası geleceğe taşıyacak gençlerin, öğrencilerin, yaratıcı, yenilikçi ve hayata geçirilebilecek fikir, öneri ve projelerinin de konuşulup, tartışılmasına olanak tanımaktır. Bu bağlamda, kongrenin ana temasıyla ilişkili olarak, Üniversitelerin alana ve konuya ilgi duyan farklı bölümleri (Tarih, Müzecilik, Çevre ve Şehircilik, Mimarlık, Mühendislik, vb.)nin öğrencileri de katkı sağlayabilirler.

http://bby2016.kongre.marmara.edu.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: