Posted by: bluesyemre | May 11, 2016

e-BEYAS 2014 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

e-beyas

Kurumsal yönetim yapıları, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ile farklı bir boyut kazanmakta, kurumların idari yapıları ve hizmet anlayışlarında önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde gelinen nokta, kurumların bünyelerinde elektronik belge yönetim sistemini kurmalarını zorunlu hale getirmektedir. E-devlet çalışmaları çerçevesinde e-kurum olmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar için Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS), e-kurum olmanın ilk ve en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi bünyesinde, 20-21 Mart 2014 tarihlerinde ana teması “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları” olan e-BEYAS 2014 Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu” ilk kez düzenlenmiştir. Kurumlar, firmalar, akademisyenler ve uygulamacılar arasındaki diyaloğu geliştirmek, bilimsel ve sosyal etkileşimi gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen sempozyum süresince;

  • Kurumlarda Belge Merkezi ve Arşiv Mekânları
  • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Uygulamaları
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Birlikte Çalışabilirlik
  • e-İmza / m-İmza Çözümleri ve Mobil Uygulamalar
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Teknolojik Boyut

konuları ele alınmış ve alanlarında uzman, akademisyen ve uygulamacılar bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Sempozyum, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gerçekleşmiştir.

e-BEYAS 2014 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: