Posted by: bluesyemre | May 12, 2016

#ÜNAK 2014 Bildiriler Kitabı

unak 2014

ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Bildiriler kitabı yayınlanmıştır. Bu kitapta 17-20 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Konferansta sunulmuş ve tam metin olarak hazırlanmış bildiriler yer almaktadır.

ÜNAK 2014 Bildiriler Kitabı

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: