Posted by: bluesyemre | June 22, 2016

#ODTÜ #Tasarım Fabrikası

tasarım

Tasarım Fabrikası’nın amacı; üniversitemizde tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin sağlanmasıdır. Merkez, ilgili tüm birimlerin ortak olarak kullanabileceği bir “Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme” altyapısını bünyesinde barındıracak, ilgili iç ve dış paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transferi amaçlı kullanımlarına açacaktır. Öncelikli hedefi öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için gerekli mekânsal ve cihaz altyapısının sağlanmasıdır. Ayrıca, merkez altyapısı kullanılarak, akademik birimlerde ve merkezlerde üretilen bilginin ürüne/prototipe dönüştürülmesi, ticarileşmesi amaçlanmaktadır.

http://tdi.metu.edu.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: