Posted by: bluesyemre | July 19, 2016

Kütüphanelere Yeni Bir Açıdan Bakmak – Paylaşımlı Çalışma Alanları (#CoworkingSpaces)

13982122-STANDARD

“Coworking Spaces” denilen paylaşımlı çalışma alanları, bilgi aktarımı ve işbirlikli çalışmanın çığır açan yeni biçimleri olarak görülüyor. Bilgi iletiminin klasik yerleri olan kütüphaneler bu yeni yaklaşımlardan nasıl fayda sağlayabilir? Wolfsburg Şehir Kütüphanesi’nden Uwe Nüstedt ve bir “Coworking Space” ekibinden Christian Cordes ile söyleşi.

Bay Cordes, paylaşımlı çalışma alanı ne anlama geliyor?

Paylaşımlı çalışma alanı, insanların çalışma ortamından WLAN bağlantısı ve yazıcıya kadar bütün altyapı ve kaynakları paylaştığı bir yerdir. Fakat en önemli yönü, kişilerin o topluluğun üyesi olması, diğerlerinin bilgisinden yararlanması, birbirlerine destek sunması ve bu sayede kendi çalışmaları için yarar sağlamasıdır. Bana göre, paylaşımlı çalışma alanları, beş temel değere, yani ortaklık, işbirliği, çeşitlilik, açıklık ve sürdürülebilirliğe dayalı bir hareket.

Bay Nüstedt, kütüphaneler zaten öteden beri paylaşımlı çalışma alanları değil mi?

Nüstedt: Kütüphaneler, insanların bir araya geldiği yerler, işbirlikli çalışma için kullanılan buluşma noktaları olmuştur hep. Yine de, kütüphaneler ile paylaşımlı çalışma alanlarının güncel biçimleri arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum. Şu anda kütüphaneler kendilerini daha ziyade kaynak sağlanması üzerinden tanımlarken, modern paylaşımlı çalışma alanlarında bambaşka bir düşünce, son kertede bilgi alışverişi söz konusu.

Cordes: Ben de şu anda ortak yönlerden ziyade farklılıkların ağır bastığını düşünüyorum. Kütüphanelerden farklı olarak paylaşımlı çalışma alanlarında asıl mesele bir topluluk kurmak, yani “soft skills” denen ince becerileri geliştirmek. Kütüphaneler, sundukları hizmetleri dijital toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlandırma yolundalar elbette. Yine de, paylaşımlı çalışma alanı ve işbirlikli çalışma ortamı etiketlerini kullanırken dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

http://www.goethe.de/ins/tr/tr/lp/kul/mag/bib/13982118.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: