Posted by: bluesyemre | July 20, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları (Atılım Üniversitesi Yayınları)

top cins

Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları başlıklı bu kitabımız, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimizin, Sosyal Bilimler Dergisi, Kadın özel sayısı dışındaki ilk yayınıdır. Kitap olarak ilk yayın olan bu çalışmamız başlıca beş bölümden oluşmuş olup, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın, Hukuk ve Kadın, Çevre ve Kadın, Medya ve Kadın, Edebiyat ve Kadın başlıkları altında, Toplumsal Cinsiyet ve kadın ilişkisi farklı boyutlarıyla incelenmiştir. Her bir bölüm o alanda uzmanlaşmış olan merkez elemanları tarafından yazılmış, ve ataerkil düzenin empoze ettiği toplumsal cinsiyet rolünün kadınları nasıl şekillendirdiği gerçeğinden hareketle, Türk kadınının toplumdaki statüsü, bilimsel veriler ışığında irdelenerek farklı alanlarda incelenmiştir. Bu kitabı yayına hazırlamaktaki amaçlarımızdan biri de, kadın sorunlarıyla ilgili olarak okuyucuları yalnızca bilgilendirmek değil, aynı zamanda kadın sorununun farklı alanlarıyla ilgili düşünmeye sevketmektir. Ancak, dileğimiz bunun yalnızca Atılım Üniversitesi ile sınırlı olmayıp diğer üniversitelerdeki okuyucuları da kapsamasıdır. Merkezimiz, bundan sonra da bu tip akademik araştırma ve bilgilendirme nitelikli yayınlar hazırlamaya devam edecektir. Hatta, kitabımızın genişletilmiş baskılarının ileride hazırlanması da düşünülmektedir. Çünkü eksikler ancak zaman içerisinde, okuyucuların da yapıcı eleştirileri sayesinde giderilebilir. Türk kadınının statüsünü iyileştirmek için küçük bir katkı olduğunu düşündüğümüz, Atılım Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin bu ilk kitabının faydalı olacağı umuduyla, herkese iyi okumalar dilerim.

Yalçın Zaim

Atılım Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı

Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları

http://library.atilim.edu.tr/e-kitap

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: