Posted by: bluesyemre | July 27, 2016

Ülkemizde Kültürel Bellek Kurumlarının Kültür ve Sanat Varlıklarını #Sayısallaştırma ve Standart Çalışmaları Anketi

anket

Bu anket, Türkiye’de kültür ve sanat ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarda yürütülen sayısallaştırma, standart ve kataloglama konuları hakkındaki mevcut durumu tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler bu çalışma kapsamı dışında herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Bu anket Türkiye Bilişim Derneği “Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu” tarafından hazırlanmıştır.

Anket

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: