Posted by: bluesyemre | August 3, 2016

“Libraries and Implementation of UN 2030 Agenda” çevirisi

une

IFLA tarafından yayınlanan “Libraries and Implementation of UN 2030 Agenda” isimli çalışmanın Türkçe çevirisi “Herkes için Kütüphane” Program Ofisi tarafından yapılarak Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayımlanmıştır. Söz konusu çeviri, Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği gibi meslek derneklerinin üyelerine mesleğin uluslararası alandaki değişim ve gelişimini gözlemlemeleri açısından fayda sağlayacak niteliktedir. Çevirinin tam metnine http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2669/2652 adresinden erişim sağlayabilirsiniz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: