Posted by: bluesyemre | August 29, 2016

KurdîLit (Türkiye’de #Kürtçe #Edebiyat ve Yayıncılık Ağı)

anasayfa-reklam

Kürtçe edebiyat, Türkiye’de kültürel haklar ve çeşitlilik tartışmasında merkezî öneme sahip olan Kürtçenin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kilit alanlardan biri olarak göze çarpıyor. Türkiye’de Kürtçe edebiyat alanında çalışan kurum ve kişilerin son 30 yıllık çatışma ortamına paralel olarak maruz kaldığı engellemeler ve Türkiye’de resmî dilde üreten yazar ve yayıncıların faydalandığı haklardan faydalanamamaları, birbirleriyle ve farklı dillerde üreten edebiyatçılarla sağlıklı iletişim kurmalarına engel oldu. Bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar, çatışma ortamıyla ilişkili gelişmelerden olumsuz etkilenmenin yanı sıra, çeşitli maddi kaynaklardan da mahrum kaldılar. Bu duruma rağmen, Türkiye’de Kürtçe yayıncılık alanında özellikle son 10 yıl içinde önemli bir ivme yakalanmasına karşın Kürtçe edebiyatın Türkiye’de ve uluslararası alandaki görünürlüğünün kısıtlı olması hem üreten hem de okuyucu kesim için bir sorun olmaya devam ediyor.

Diyarbakır Sanat Merkezi 2011 sonrasında, uzun süredir birlikte çalışmalar yürüttüğü Lîs Yayınları ile işbirliği içinde iki edebiyat etkinliğinin yürütücülüğünü yaptı: Dünya Edebiyatına ve Büyük Ustalara Amed’den Bakmak (2012) ve Diyarbakır’da Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri (2013). Bu etkinliklerin izleyicileri ve katılımcılarıyla yapılan tartışmalarda, Türkiye’de önemli ölçüde genişleyen Kürtçe edebiyat alanında hem yazar ve çevirmenleri hem de okuyucuların geliştirilmesini destekleyecek çalışmalara duyulan ihtiyaç en acil konu olarak öne çıkıyordu. DSM ve Lîs, Diyarbakır ve çevresinde, İstanbul’da ve uluslararası alanda Kürtçe edebiyatla ilgili kurum ve kişilerle karşılaşmalar ve görüşmeler neticesinde, edebiyatla ilgili geniş çaplı bir çalışmanın hazırlıklarına başladı. KurdîLit: Türkiye’de Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı, Kürtçe edebiyatın görünürlüğünü sağlama amacıyla yapılması planlanan çalışmaların ilk adımı olarak, Diyarbakır Sanat Merkezi, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers tarafından tasarlandı. Kültürel haklar ve ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmalar açısından da kritik bir yerde duran Kürtçe edebiyatla ilgili mevcut bilgilerin derlenmesi amacıyla tasarlanan bu çalışma, Türkiye’de Kürtçe edebiyat ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren aktörler (yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, süreli edebiyat yayınları) ile ilgili temel bilgilerin bir araya getirilmesi ve online ortamda arşivlenmesini ve zaman içinde bu aktörlerle uluslararası alanda faaliyet gösteren edebiyat aktörleri arasında kurulacak daha yoğun bir iletişime katkı sağlamayı hedefliyor. Kürtçenin aynı zamanda bir edebiyat dili olarak hem Türkiye’de hem de dünyada yaygınlaşmasına ve tanınmasına destek olma amacıyla yola çıkan bir çalışma yürütmenin, var olan siyasi tartışmaları kültürel haklar boyutuyla yeniden gözden geçirmek açısından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

KurdîLit, çalışmanın çerçevesi ve sınırları sebebiyle Kürtçenin Türkiye’de konuşulan Kurmancî ve Kirmanckî lehçelerinde yapılan edebiyata odaklanıyor. Bu nedenle Kürtçenin Soranî ve Goranî lehçeleri şimdilik çalışmanın dışında tutuluyor.  Benzer şekilde Türkiye’de yaşayan ve üreten, anadili Kürtçe’nin Kurmancî ve Kirmanckî lehçesi olan yazar ve çevirmenlerden Kürtçe eser vermeyenler, çalışmanın odağı gereği web sitesinde yer almıyor. Bununla birlikte çalışmanın zaman içinde Kürtçenin diğer lehçelerini de içine alacak şekilde genişlemesini ve bu kapsamda yeni işbirliklerinin kurulmasını arzu ediyoruz.

http://www.kurdilit.net/?lang=tr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: