Posted by: bluesyemre | October 20, 2016

Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı 2016, 2 Aralık 2016, Goethe Enstitüsü, Ankara

kuram

Amaç

Toplantının temel amacı, son birkaç on yıldır genel olarak dünyada ve Türkiye’de ihmal edilen Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki kuramsal değişme ve gelişmeleri, meydan okumaları çeşitli bağlamlarda (alt konular çerçevesinde) irdelemek ve tartışmaktır. Bir başka amaç ise, Toplantı sonrası literatüre Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramı konusunda nitelikli bir yayın (kitap) kazandırmaktır.

Kapsam

Toplantıda, Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramı; genel yaklaşımlar dışında, alanyazın (literatür), terminoloji, felsefe, bilim (tarihi), teknoloji, tarih, etik, arşivcilik gibi unsurlar (alt konular) çerçevesinde/bu unsurlarla ilişkileri bağlamında ele alınacaktır.

Yöntem

Toplantı tümü kendi alanında otorite hocalarımızın sunacağı çağrılı bildirilerin yer aldığı paneller, çağrılı konuşma ve genel tartışma oturumu biçiminde gerçekleştirilecektir. Toplantının toplam 8 bildiriden oluşması ve zengin/doyurucu tartışmalar için geniş zaman yaratılması planlanmıştır.

Toplantıya katılım ücretsizdir. Bildiriler, Toplantı sırasındaki tartışmalarla da yazarları tarafından zenginleştirildikten ve gözden geçirildikten sonra Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yayını (kitap) olarak yayımlanacaktır.

Program

Kayıt Formu

Konuşma Özetleri

http://www.bbykuram2016.hacettepe.edu.tr/tr/anasayfa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: