Posted by: bluesyemre | February 17, 2017

Açık Üniversite Konferansları: #Terör ve #RuhsalTravma (Nasıl Başa Çıkabiliriz?) 25 Şubat 2017, İstanbul Bilgi Üni.

acik_universite_konferans_teror_travma_poster

Tarih: 25 Şubat 2017, Cumartesi
Saat: 13.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü,ÇSM-403

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Tamer Aker (BİLGİ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili)
Yrd. Doç. Dr. Elif Göcek (BİLGİ Psikoloji Bölümü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat Paker (BİLGİ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi; Klinik Psikoloji Yüksek Lisans  Programı Direktörü)
Doç. Dr. Ayten Zara (BİLGİ Psikoloji Bölümü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi)

“Dışımızda tanık olduğumuz şiddet, ölüm ve yıkım içimizdeki yaşama isteğini, umudunu, gücünü de tahrip eder. Acı o kadar çoktur ki insanı ruhsal olarak da felç eder. Şiddete sürekli maruz kalan bireyler ve bir toplumun ruhsal sorunlarla başa çıkabilmesi psikolojik dayanıklılık yetisine bağlıdır ve mümkündür.”

Türkiye birçok açıdan bir geçiş ülkesi olarak içinde insanların birbirine yabancı oldukları, bütünleşemedikleri ve güvencelerinin yeterli olmadığı bir ülke görünümünde. Üstelik yakın ve uzak tarihimiz travmalarla dolu. Yasını tutamadığımız, bizi bunaltan kayıplarımız var. Bir kuşaktan diğer kuşağa aktardığımız travmalar insan ve hayata karşı inancımızı azaltıyor. Bu coğrafyada sesi hiç duyulmamış ve yarası sarılmamış milyonlarca travma mağduru yaşıyor. Maalesef giderek daha sık yaşamaya başladığımız bombalı ve silahlı saldırılar nedeniyle bir çoğumuz için saldırganlık, yıkım, şiddet ve ölüm gibi temalara bağlı güvensizlik, çaresizlik ve kaygı duyguları yoğunlaşmıştır.

Terör eylemleri doğası ve yarattığı etkiler nedeniyle birey ve toplum olarak hepimizi zedelemektedir. Bu şiddete maruz kalmış, bu şiddet sonucu yakınını kaybetmiş ve şiddetin yarattığı tahribata tanık olmuş bireyler bir süre öfke, korku, şaşkınlık, keder ve üzüntü gibi duygusal kargaşa içinde bulacaklardır kendilerini. Kaybı olanlar hem bu şiddetin etkileriyle hem de kaybettiği yakınının yasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Hissedilen acının yoğunluğu yaşamı devam ettiren işlevleri ve uyumu bozacak ve travma sonrası stres tepkileri matem tutma sürecinde uzun bir süre yaşanacaktır.

İşte bu vesileyle bizler ruh sağlığı uzmanları olarak terörün yarattığı tahribatın daha iyi anlaşılması ve başa çıkılması konusunda toplumu bilgilendirme görevimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu konferans aracılığıyla birey ve toplum olarak teröre karşı daha sağlıklı, birleştirici ve bütünleştirici tepkiler ve davranışlar geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Program:

13.00 Ayten Zara
Travmatik Kayıplar, Etkileri ve Matem Süreci: Nasıl Daha İyi Başa Çıkabiliriz?

14.00 Ara (15 dk)

14.15 Tamer Aker
Savaş ve Terörün Değişen Yüzü: Türkiye’deki Etkileri ve Toplumsal Travma Çalışmaları

15.15 Ara (15 dk)

15.30 Murat Paker
Psiko-Politik Açıdan Terör ve Türkiye

16.30 Ara (15 dk)

16.45 Elif Göcek
Çocuklar ve Terör: Terör ile Büyümek

17.45 Bitiş

Bilgi ve Kayıt için: http://auk.toplanti.info.tr

Konferansa katılım ücreti 50 TL’dir ve konferansın tüm geliri terör şehitlerinin yakınları ve mağdurlarına psiko-sosyal destek veren Türk Psikologlar Derneği’ne bağışlanacaktır.

http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/6923/ack-universite-konferanslar-teror-ve-ruhsal-travma/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: