Posted by: bluesyemre | March 3, 2017

Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017, İstanbul

nazim

semp

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilmek üzere “Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu” adlı bir sempozyum gerçekleştirecektir. Bu sempozyum ile; erişim ve kataloglama kuram ve uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konması, mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması, temellerinin irdelenmesi ve ortak çözümlere varılması amaçlanmaktadır.

Sempozyum kapsamında;

 • Sınıflama
 • Konu Başlıkları
 • Dizin Kavramları
 • Yer Numarası
 • Yetke Dizimi
 • AAKK2,
 • RDA,
 • Bilgiye Erişim,
 • Kütüphane Programlar
 • Toplu kataloglama
 • To-Kat vb. gibi kataloglama ve bilgiye erişime ilişkin çeşitli konu ve sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

http://www.nazimhikmet.org.tr/sempozyumcagrisi.asp


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: