Posted by: bluesyemre | March 31, 2017

#HerkesiçinKütüphane Projesi Başlangıç Çalışması – Umut Al, Güleda Doğan, İrem Soydal, Zehra Taşkın @herkesicinkutup

life_header_tr

Herkes için Kütüphane Projesi ülkemizde belediye kütüphaneleri odağa alınarak gerçekleştirilen günümüze kadar yapılan en kapsamlı projedir. Proje belediye kütüphanelerini, vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak donanım, yazılım ve eğitim olanaklarına ücretsiz olarak erişebilecekleri cazibe merkezleri haline dönüştürmeyi ve toplumun, özellikle de dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı genel hatlarıyla Herkes için Kütüphane Projesi ile ilgili bilgiler vermek, belediye kütüphanelerine yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek ve proje kapsamında gerçekleştirilen kütüphane kullanım araştırmasına ait bulguları paylaşmaktır. Çalışmanın temel verileri 2016 yılının Ağustos ve Eylül aylarında uygulanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Kütüphane ortamında kullanıcılarla yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışmasında 4317 belediye kütüphanesi kullanıcısından veri elde edilmiştir. Belediye kütüphanesi kullanıcıları genel olarak gençler ve öğrencilerden oluşmaktadır ve düzenli olarak kütüphanelerden yararlanan belli bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Bulgular tüm kullanıcı kitlesi içerisinde yaşı daha küçük kullanıcıların kütüphaneye daha fazla gittiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çeşitli konularda (örneğin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım, e-devlet uygulamaları gibi) belediye kütüphanelerinde verilecek eğitimlere kullanıcıların ilgi göstereceği anlaşılmaktadır. Proje ile ilgili başlangıç noktası niteliğinde olan bu çalışmanın ve ileride gerçekleştirilecek diğer çalışmaların, farklı veri kaynaklarından beslenerek belediye kütüphaneleri coğrafyasını daha yakından tanımamızı sağlayacağı düşünülmektedir.

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2757

http://www.herkesicinkutuphane.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: