Posted by: bluesyemre | April 2, 2017

Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri #ŞenolKaradeniz

senol karadeniz

Betimleme yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye’deki bilgi evleri ile ilgili web siteleri ve belediyelerin faaliyet raporları incelenmiş, ayrıca literatür taranmıştır. Bilgi evleri konusunda gerçekleştirilen çalışmaların kısıtlı olduğu Türkiye’de bilgi evi ile ilgili ortak bir tanıma rastlanmamıştır. Türkiye’de hizmet veren hangi kurumlara bağlı, kaç bilgi evi olduğuna ilişkin toplu veri bulunmamaktadır. Bilgi evlerinin etkinlikleri oldukça çeşitli, ancak sayıları yeterli değildir. 23 farklı şehirde, 54 farklı kurum bünyesinde hizmet veren toplam 249 bilgi evine rastlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur.

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2761

https://senolkaradeniz.wordpress.com/2017/03/31/yeni-bir-bilgi-ve-ogrenme-merkezi-olarak-bilgi-evleri/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: