Posted by: bluesyemre | April 11, 2017

e-BEYAS 2017 (3. e-BEYAS Sempozyumu), 19-20 Ekim 2017, Ankara @aubeyas

ebeyas_semp_logo11

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ana sponsorluğunda “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana teması ile düzenleniyor.

Bilgi ve belge yönetimi alanının her geçen gün disiplinlerarası boyutu daha fazla algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Yeni ufuklara yelken açan bilgi ve belge yönetimi alanı, bu yolculuğunda hangi disiplinlerle birlikte olacağını, olması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Gelecek, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, yeni uygulamalara sahip bilgi ve belge yönetimi disiplinin zirvede olacağını gösteriyor.  Bu sempozyumda ele alınacak, tartışılacak konular, yeni yaklaşımlar, sunulacak uygulama örnekleri vb. hepimizin ufkunu açacaktır.

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi kurumların iş ve işlemlerinde değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış, gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilmiş olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde bilgi yönetim sistemleri, bilişim sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri kurumlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerini hızlı ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Söz konusu sistemlerin kurumsal yapılarda sürdürülebilir bir platformda bütünlük içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Kurumsal bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan EBYS uygulamaları ile kurumsal bellekleri oluşturan e-arşiv sistemi ve veri merkezi sistemi uygulamaları ana ekseninde kurumsal bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gereksinim duyulan tüm kurumsal bilgi sistemini bir bütünlük içerisinde birlikte çalışabilirlik boyutunu oluşturan yazılımların geliştirilmesi/kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için değişen kurumsal dinamikler çerçevesinde “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” nin geleceği ise üzerinde durulması gereken önemli bir boyutu oluşturmaktadır.

e-BEYAS 2017 Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilecektir.

http://ebeyas.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: