Posted by: bluesyemre | May 22, 2017

Liyakat olmadan gelişme olmaz! Doç. Dr. #ErolYılmaz

200px-Osmaniye_Korkut_Ata_Üniversitesi

Sözlüklerde, “lâyık olma, uygun bulunma, değerlilik, ehliyet” vb. kavramlarla açıklanan “liyakat” olgusu, işe alımlarda, göreve getirilmelerde ve yükseltilmelerde en önemli unsur olarak bilinir. Böyle olması gerektiği konusunda, hiçbir kişinin yüksek sesle itiraz ettiği görülmemiş, duyulmamıştır. Ola ki, ezkaza böyle bir itiraz duyulacak olsa, sahibinin sesi bir anda boğulur kalır, yüksek volümlü ayıplama cümlelerinin arasında.

Zira bir işi en iyi yapacak kişiye, yani ehliyetli olana verme durumu, yapılacak işin, görülecek vazifenin kaliteli ürünlerle sonuçlanması için temel zorunluluktur.

Dikkat edilirse, şu ana kadar, “kamuda”, “devlet kadrolarında”, “devlet kademelerinde” gibi herhangi bir kavram kullanılmadı. Neden? Çünkü özel sektörde, kurumsallaşmayı başarmış hiçbir işletme (şirket, holding vs.), hiçbir kademedeki görevi, ehliyetli olmayan bir kişiye vermez; ehliyetinin düzeyi yetmeyen bir personeli de alıp, daha üst kademelere görevlendirmez. Yakın akrabadan, hatta aileden biri bile olsa…

Bu nedenledir ki, liyakat kavramı ve bu bağlamda liyakatsiz, ehliyetsiz kişilerin bir yerlere görevlendirilmesi ve atanması veya görevde yükseltilmesi söz konusu olduğunda, doğrudan devlet kurumları ve kadroları akla gelir.

…..

Böyle bir atamaya zemin olacak yeni bir “iş ilanı”, birkaç gün önce çeşitli ortamlarda ve bilhassa, doğrudan ilgili bilim ve meslek alanı olan Bilgi ve Belge Yönetimi (daha bilindik adıyla Kütüphanecilik) alanının iletişim ortamlarında paylaşılmaya başlandı.

Paylaşılan habere göre, devlet üniversitelerimizden biri olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi” alacaktı.

“E, ne var bunda; üniversitenin biri, ihtiyacına binaen öğretim üyesi alacakmış” diyenlere, biz de, “durun hele acele etmeyin” diyor ve devam ediyoruz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1155/liyakat-olmadan-gelisme-olmaz.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: