Posted by: bluesyemre | May 30, 2017

5846 Sayılı FSEK Yasa Tasarısı Hakkında Kütüphane Derneklerinin Ortak Görüşü

5846-FSEK (1)
Değerli meslektaşlarımız;
“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı” 5 Mayıs 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.
Bakanlık tarafından, taslağın daha kapsamlı hale getirilebilmesi amacıyla, 5 Haziran 2017 tarihine kadar aşağıdaki linkteki adrese görüşlerin önerilerin, eleştirilerin yazılması istendi.
Kütüphanecilik alanında gönüllü hizmet veren mesleki dernekler kütüphanecilerin ortak aklını oluşturarak toplumun, kütüphanecilerin ve kütüphanelerin yüksek çıkarı için mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ederek ortak görüş oluşturuldu.
Oluşturulan ortak görüş 5 Haziran 2017 önce kütüphanecilerin ortak kararı/görüşü/önerisi olarak ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarına dernekler adına iletilecektir.
Tasarı hakkında şahsi yada kurumsal görüşlerinizi yukarıdaki linkteki ilgili alana yazmanızı rica edeceğiz.
Derneklerin oluşturuğu ortak görüşü sizlerde yukarıdaki linkteki alanlarda paylaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.
 
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS)
Okul Kütüphanecileri Derneği (OKD)
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD)
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: