Posted by: bluesyemre | June 5, 2017

Bana Hikayeni Anlat Fotoğraf Sergisi, 7-16 Haziran 2017, #AtılımÜniversitesi #KadriyeZaimKütüphanesi (#Goethe-Institut katkılarıyla)

bana-hikayeni-anlat_sergibana-hikayeni-anlat_sergi_AFISbana-hikayeni-anlat_sergiA3-A4

“Bana hikâyeni anlat”, Goethe-Institut İstanbul’un, anlatı, edebi ve görsel-işitsel unsurlardan oluşan bir projesidir. Projede Suriyeli mülteci gençler Suriye’den Türkiye’ye kaçmadan önce, kaçış esnasında ve sonrasında yaşadıklarını öyküleme teknikleri, fotoğraflar ve söyleşilerle anlattılar. Çoğu zaman kırılgan bir günlük hayat ile sıradan bir şiddet arasındaki absürt yaşam gerçekliğinin gözler önüne serildiği bu hikâyeler ve tanıklıklara Goethe-Institut Türkiye internet sayfasında devamlı olarak yer verilecek.

Proje, Goethe-Institut Istanbul Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümü tarafından Temmuz 2016’da hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre, o sırada Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2,7 milyonun üzerindeydi. Proje de bu gerçekten yola çıktı: Özellikle de 2013’ten bu yana mültecilerin sayısının hızla artmasıyla, yerel halkta Suriyelilere karşı olumsuz tutum ve yabancı korkusu sadece Avrupa’da değil, Türkiye’de de giderek yaygınlaştı.

Türkiye’deki mülteci kamplarının dışında yaşayan Suriyelilerin korku, tehdit ve ayrımcılığın olmadığı normal bir yaşam sürdürmesi neredeyse imkânsız hale geldi. Dolayısıyla, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mülteciler ile sığındıkları toplum arasında iletişim, anlayış ve empati kurmayı amaçlayan “Bana hikâyeni anlat” gibi bir projenin önemi apaçık ortada. Projede, savaştan kaçmayı başarmış olsalar bile, savaş döneminin acılarını geride bırakamayan çocuk ve gençlerin yaşadıkları belgeleniyor.

Bu projeyle, Türkiye’deki kamusal hayattan büyük ölçüde dışlanan mültecilerin toplumda biraz daha fazla yer edinmesi amaçlanıyor. “Bana hikâyeni anlat” projesinin ilk ayağı Eylül 2016’da, güneydoğudaki sınır kenti Mardin’de yaşayan 16 Suriyeli çocuk ve gençle gerçekleştirildi. Profesyonel eğitmenler atölyelerde gençlere hikâyelerini sözel ve görsel araçlarla anlatma ve belgeleme becerisini kazandırdı. Bu atölye çalışmalarının sonunda, savaştan kaçan gençlerin yaşantı ve anılarını anlattığı söyleşilerin yanı sıra, onların duygu ve düşünce dünyasını da yansıtan fotoğraflar ve kısa metinler ortaya çıktı.

http://library.atilim.edu.tr/

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/sup/emg/prb.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: