Posted by: bluesyemre | June 7, 2017

MAKYA 2017 (#Müze, #Arşiv ve #Kütüphanecilikte Yeni Açılımlar Çalıştayı), 7-8 Haziran 2017, Girne, K. Kıbrıs

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilecek “Müze, Arşiv ve Kütüphanecilikte Yeni Açılımlar Çalıştayı” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı öncesinde çalıştay ile ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis Mavi Salon’nda Çalıştay ile ilgili bilgi verdi.

Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi başkanı da olan Siber, toplumların geçmişine sahip çıktığı, tarihsel ve kültürel varlığını ortaya çıkarıp çağdaş bir şeklide paylaştığı oranda varlıklarını ispatlayabileceğini söyledi.

Kurumlarla geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirerek, durum tespiti yaptıklarını anlatan Siber, bu tespitler sonucunda bilginin derlenmesi, çağdaş standartlarla korunması, sınıflandırılıp paylaşıma sunulması konusunda iyi noktada olunmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Siber, Kültürel mirası, sanatsal-fikirsel üretimi ve devlet hafızasını bir araya getirebilmek, teknolojik dönüşümü de sağlayıp dünya ile paylaşabilmek için Ulusal Bilgi Politikasının geliştirilmesi ve Ulusal Veri tabanının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel bir ortak akıl ile hareket etmek ve düşünceleri toplumla paylaşmak istedikleri için çalıştayı gerçekleştireceklerini vurgulayan Siber, 7-8 Haziran’da Girne Vuni Palas Otel’de gerçekleştirilecek Çalıştay ile ilgili hedeflerini aktardı.

Siber, Çalıştaydaki konu başlıklarının Yasal Düzenlemeler, Bilgiyi  Dijitalleştirme, Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi, Birlikte Çalışabilirlik, Kurumsal Politikalar olduğunu belirtti.

Çalıştayda, kısa orta ve uzun vadeli yol haritaları ortaya çıkacağını kaydeden Siber, tarafların, çalıştay sonucu çıkacak kararları hayata geçirmek için çalışmalarına başlayacağı inancını dile getirdi ve “ancak bu şekilde çalıştay başarıya ulaşabilecektir” dedi.

Siber, “Bir toplum kültürel hafızası ile vardır. Müzesi, arşivi, kütüphanesi ile.. Yani tüm bilgi merkezleri ile toplumlar var olabilir. Geçmişini, kültürel mirasını ve bu gününü; çağdaş normlar ile derleyen, tanımlandıran ve tüm dünya halkları ve araştırmacıları ile paylaşan bir devlet olmak arzusundaysak, bu konularda çaba ortaya koymalıyız” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bir toplumun kültürel ve düşünsel belleğine verdiği önemin, o toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli göstergelerden biri olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Kültürel Varlıkları Koruma Komitesi, çarşamba ve perşembe günleri, Girne Vuni Palace Hotel’de “Müze, Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar- MAKYA 2017” konulu çalıştay düzenliyor.
7 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak çalıştayın sonuç bildirgesi ise 9 Haziran Uluslararası Arşiv Günü’nde Cumhuriyet Meclisi’nde açıklanacak.

Komite Başkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, komite üyeleri CTP milletvekili Dr. Arif Albayrak ve UBP milletvekili Dr. Erdal Özcenk’in katılımıyla bugün çalıştayla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Toplantının başında iki dakikalık bir tanıtım filmi gösterildi.

“PAYLAŞILAMAYAN BİLGİNİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ”
Meclis Başkanı Siber, bir toplumun kültürel ve düşünsel belleğine verdiği önemin, o toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti.

Siber, günümüz bilgi çağında toplumların gücünün, ürettikleri ve paylaştıkları bilgiden kaynaklandığını, erişilebilir olmayan ve paylaşılamayan bilginin varlığından söz edilemeyeceğini söyledi.
“ULUSAL BİLGİ POLİTİKASI GELİŞTİRMELİ VE ULUSAL VERİ TABANI OLUŞTURMALIYIZ”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Kültürel Varlıkları Koruma Komitesi olarak bir girişim başlattıklarını dile getiren Siber, amaçlarının kültürel mirası, sanatsal ve fikirsel üretimi ve devlet hafızasını bir araya getirebilmek, teknolojik dönüşümü de sağlayıp tarafsız bilgiye hızlı bir şekilde erişimi sağlayıp, dünyayla da paylaşabilmek olduğunu vurguladı.
Yaptıkları toplantılarda bazı tespitlerin ortaya çıktığını söyleyen Siber, şu bilgileri verdi:

“1-Devlet kurumları yanında diğer birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve kişisel girişimler sonucu çeşitli bilgiler derleniyor, arşivleniyor; fakat ne yazık ki hem bilginin derlenmesi hem de çağdaş standartlarla korunması, sınıflandırılıp paylaşıma sunulması konusunda iyi bir noktada değiliz.
2- Kültürel mirasımızı, sanatsal ve fikirsel üretimimizi ve devlet hafızamızı bir araya getirebilmek için, teknolojik dönüşümü de sağlayıp dünya ile paylaşabilmek için öncelikle Ulusal Bilgi Politikası geliştirmeli ve Ulusal Veri tabanı oluşturmalıyız.”
Siber, bilimsel bir ortak akıl ile hareket etmek ve düşüncelerini toplumun her kesimiyle paylaşmak için “Müze, Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar” ile ilgili çalıştay düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Siber, çalıştay hedeflerini şöyle açıkladı:
“Geçmişimiz, kültürel mirasımız ve bugün ürettiklerimiz üzerinden yapılacak bilimsel çalışmalara kaynak olmak, yön vermek, kültürel, toplumsal belleğimizi gelecek kuşaklara farklı formatlarda ve farklı ortamlarda erişebilir bir şekle getirmek, bilim insanlarına, tüm bilgi merkezlerimizi dünyanın her yerinden ulaşabilir kılmak, bilgiye erişimde ayrışım yapmamak için her bilgiyi görsel ve işitsel olarak kayıt altına almak, böylece özel bireylerin de bilgiye erişimlerindeki engelleri kaldırmak, bu topraklarda iz bırakan tüm medeniyetlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek aldığımız emanetleri gelecek kuşaklara çağdaş bir şekilde taşımak, tüm bunları yaparken devlet olanaklarından ve kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmak.”

“BEŞ KONU BAŞLIĞI… 20 KİŞİLİK GRUPLAR”
Çalıştayın etkin bir şekilde gerçekleşmesi ve fikirlerin üretilmesine olanak sağlamak için beş konu başlığı belirlediklerini söyleyen Siber, bunların; “yasal düzenlemeler, bilgiyi dijitalleştirme, hizmetlerin çeşitlendirilmesi, birlikte çalışabilirlik, kurumsal politikalar” olduğunu belirtti.

Siber, bu konu başlıkları altındaki çalışma masalarında 20’şer kişiden oluşan gruplar oluşturulduğunu dile getirdi.
“Müze Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar” çalıştayında kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları ortaya çıkacağını söyleyen Siber, tüm devlet kurumlarının çalışma alanına giren sorumlulukla ilgili tarafların çalıştay sonucu çıkan kararları hayata geçirmesi ile çalıştayın başarıya ulaşabileceğini kaydetti.
“Bir toplum kültürel hafızası ile vardır. Müzesi, arşivi, kütüphanesi ile, yani tüm bilgi merkezleri ile toplumlar var olabilir. Geçmişini, kültürel mirasını ve bu gününü; çağdaş normlar ile derleyen, tanımlandıran ve tüm dünya halkları ve araştırmacıları ile paylaşan bir devlet olmak arzusundaysak, bu konularda çaba ortaya koymalıyız” dedi.
Siber, çalıştayın gerçekleşmesi için destek olan tüm kesimlere teşekkür etti.

http://www.brtk.net/makya-2017-7-8-haziran-tarihleri-arasinda-yapiliyor/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: