Posted by: bluesyemre | June 16, 2017

Yeniden Okumak #DoğanHızlan

yeniden_okumak-261x420

Yeniden Okumak

“Farklı dönemlerde, türlerde yazmış, yaşamış, üretmiş yazarları birbirinden farklı yaklaşımlarla, yeni okumalar etkisiyle ele almaya gayret ediyorum. Bununla birlikte düşününce, eleştiri, deneme, inceleme bence bir anımsatma türü olarak tanımlanabilir.
Türk şairleri üzerine yazılarımda, Türk edebiyatının önemli adlarını seçtim. Edebiyat tarihinde sarsılmaz yerleri var. Seçtiğim adlar arasında bazen bir karşıtlık bazen de bir uyumdan söz edilebilir. Kemal Tahir, Mehmet Âkif, Necip Fazıl gibi adlar yalnız edebiyat açısından değil, düşünceleri ile de okurlarını etkilediler, birçok kimse edebi ürünler kadar, tezlerine bağlandı.
Bugün hayatta olmasalar da, yazdıklarının üzerinden yıllar geçmiş olsa da, bazı önemli adları ne derece, ne sıklıkla okuyorsunuz? Bir tür üzerine beğeninizi oluştururken, bütünlüğü sağlamak adına geçmişin önemli adlarını okuyor musunuz?
Bu kitabı oluştururken şöyle bir anlayışı yazılara yansıtmaya çalıştım. Yargılarımı, edebiyat tarihi ile eleştirel görüşün aynı potada eritilmesi olarak tanımlayabilirsiniz.
Okurlarım romanın, öykünün, şiirin dışında, hepsine temel bilgiler sunan eleştiri ve deneme okumaya değer bulurlarsa, amacıma yaklaştığımı söyleyebilirim.”
Doğan Hızlan

https://www.iskultur.com.tr/yeniden-okumak.aspx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: