Posted by: bluesyemre | June 30, 2017

İller Bankası’nın Yıktırılmasının Düşündürdükleri – Serpil Özaloğlu

Şekil 5a_SÖ_2017_resize.jpg

Yıkım gecesinden önce İller Bankası’nın arkadan fotoğrafı, 2017.

Ankara’da mimarı Seyfi Arkan olan İller Bankası binası iki gece içinde, yangından mal kaçırır gibi yıktırıldı. Binanın yanında bulunan Hergelen Meydanı’na[1] yapımı 2013 yılında başlayan devasa cami sebebiyle yıktırılma ihtimali konuşulup yazılsa da, bina boşaltılıp, etrafı paravanlarla çevrilip camları açık tutularak çürümeye terk edilse de; korunması doğrultusunda çıkan resmi kararlar, meslek odalarının mücadelesi ve kamuoyu oluşturmaya yönelik bilgilendirme çabalarının sonucu olarak yine de aklıselimin galip geleceğine dair içimde tuhaf bir umut ışığı vardı sanırım. Yoksa yıktırılması bende bu kadar üzüntü ve şaşkınlık yaratmazdı.

Döneminin önemli mimari eserlerinden olan İller Bankası’nın projesi yarışma sonucu elde edilmiş. Yine dönemin önemli mimarlarından Seyfi Arkan binayı 1930’larda yaygın olan Uluslararası Modern Mimarlık anlayışına göre tasarlamış, 1937 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Seyfi Arkan  hakkında yazmak, binanın mimari özelliklerini ayrıntılandırmak mümkün.[2] Ama konuya Ankara’da, yani Türkiye’nin başkentinde neler oluyor diye yaklaşmak daha doğru olabilir düşüncesindeyim.

http://arkitera.com/gorus/1054/iller-bankasinin-yiktirilmasinin-dusundurdukleri


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: