Posted by: bluesyemre | July 11, 2017

BY2018 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Ankara

by2018

BY2018: 8. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum’un ana teması “Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir.

Oxford Sözlüğü tarafından 2016 yılının kelimesi olarak “Gerçek Ötesi” (Post-truth) kavramının seçilmesi bilginin doğruluğunu sorgulama konusunu ön plana çıkarmıştır. “Nesnel olguların, kamuoyunu şekillendirmede duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumu” olarak ifade edilen “Gerçek Ötesi”, bilgi yayılım süreçlerinde, bireylerin bilgi arama davranışlarında, bilginin kullanımında, bilgi ve belge üretiminde etkili olabilmektedir. Bireylerin sahte bilgi ile gerçek bilgiyi ayırt edebilmesi ve bu konuda farkındalık kazanmaları açısından Bilgi Yönetimi disiplini oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle, “Gerçek Ötesi” kavramının ve etkilerinin Bilgi Yönetimi disiplini çerçevesinde de ele alınması ve bilgi profesyonelleri tarafından tartışılması son derece önemlidir.

BY2018, bilgi profesyonellerini, iletişim bilimcileri, veri bilimcileri, müzecilik, dijital arşivler alanlarında çalışanları ve uygulamacıları bir araya getirmeyi, bilgi yönetimi alanındaki sorunları, gelişmeleri ve güncel konuları disiplinlerarası boyutta tartışmayı hedeflemektedir.

KATKILAR

Sempozyuma katkılar teorik düzeyde olabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de sağlanabilir. Katkılar Sempozyum ana teması ile sınırlı değildir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bilgi Yönetimi disiplini ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, iyi uygulama örnekleri, panel, forum ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bilgi profesyonelleri, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında çalışanlar, öğrenciler,  Bilgi Yönetimi alanına ilgi duyanlar dinleyici olarak da Sempozyum’a katılabilirler.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler, posterler, iyi uygulama örnekleri, paneller, forumlar için genişletilmiş özet (750 kelimeden az olmamak koşuluyla) beklenmektedir. Sempozyum web sayfasında yer alan şablona bağlı kalınarak hazırlanan genişletilmiş özetlerin 15 Aralık 2017 tarihine kadar Konferans Yönetim Sistemi’ne yüklenmiş olması gerekmektedir.

Panel ve forumlara yönelik öneriler de değerlendirilmektedir. Panel/forum koordinatörü bildirilerin seçiminden sorumlu olacak (4-6 makale) ve panelin/forumun başkanlığını yapacaktır. Panel/forum koordinatörü kayıt ücretinden muaftır.

Kabul edilen genişletilmiş özetler ve öneriler Sempozyum öncesi “Özet Kitabı”nda yayımlanacaktır. Kabul edilen genişletilmiş özetlerin tam metinleri ise Bilim Komitesi tarafından çifte körleme yöntemiyle değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI

Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler ve Yenilikçi Hizmetler
Belge ve Arşiv Yönetimi
Bilginin Düzenlenmesi ve Kaynak Tanımlama
Bilgi Yönetimi Eğitimi
Kullanıcı Araştırmaları
Kültürel Mirasın Korunması ve Dijitalleştirme
Kurumsal İçerik Yönetimi Uygulamaları
Bilgi Merkezlerinin Yönetimi
Müzelerde Bilgi Yönetimi
Yaşamboyu Öğrenme, Bilgi Okuryazarlığı ve Diğer Okuryazarlıklar
Veri Yönetimi
Açık Veri, Açık Bilim
Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler
Bilgi Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
Mesleki Etik
Bilgi Hukuku
Bilgi Güvenliği
Bilgi Politikası
Bilgi Ekonomisi
Bilgi Toplumu
Bilgi Yönetiminde Konsorsiyumlar
Bilgi Yönetiminde Yeni Teknolojiler
E-devlet Uygulamaları
Dijital Bölünme
Yeşil Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik
Bilimsel İletişim
Bibliyometri
Veri Madenciliği
Veri Görselleştirme
Bilgi Sistemleri
Veri Tabanları
Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları
Bilgi Erişim
Bilgi Mimarisi
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik
Kullanıcı Deneyimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Birlikte çalışabilirlik
Disiplinlerarası Çalışmalar

KOMİTELER

Sempozyum Eş Başkanları

 • Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
 • Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi Eş Başkanları

 • Turgay Baş (Hacettepe Üniversitesi)
 • Semanur Öztemiz (Hacettepe Üniversitesi)

Program Komitesi Eş Başkanları

 • Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)
 • İpek Şencan (Hacettepe Üniversitesi)

Yerel Komite Başkanı

 • Meltem Dişli (Hacettepe Üniversitesi)

ÖNEMLİ TARİHLER

 • İlk Çağrı: Temmuz 2017
 • İkinci Çağrı: Eylül 2017
 • Son Çağrı: Ekim 2017
 • Genişletilmiş bildiri özeti gönderimleri için son tarih: Aralık 2017
 • Yazar bilgilendirmesi (genişletilmiş özet gönderisi için): Mart 2018
 • Kabul edilen genişletilmiş bildiri özetlerinin son sürümlerinin gönderimi: Nisan 2018
 • Kayıt başlangıcı: Nisan 2018
 • Tam metin gönderileri: Temmuz 2018
 • Kabul edilen tam metinler için yazar bilgilendirmesi: Kasım 2018
 • Tam metin gönderilerinin yayın öncesi son kopyalarının gönderimi: Aralık 2018
 • Sempozyum: 1-3 Kasım 2018

Tüm görüş ve önerilerinizi imcwconf@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Sempozyuma katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Bülent Yılmaz ve Özgür Külcü, Sempozyum Eş Başkanları
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara, Turkey
Telefon: 0 312 297 82 00
Fax: 0 312 299 20 14
E-posta: byilmaz@hacettepe.edu.tr, kulcu@hacettepe.edu.tr

http://by2018.bilgiyonetimi.net/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: